Hvor viktig er sløyd?

Skal Norge vokse ved å utdanne IT-bransjens sveisere og platearbeidere?

Hvor viktig er sløyd?
Er programmerere de nye sveiserne? Bilde: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images/All Over Press

DEBATT: IKT-Norge og en rekke ledere for den norske IT-bransjen fikk i forrige uke audiens hos næringsminister Trond Giske. Ikke ulikt da Rigmor Aasrud gjennomførte sine mange møter med IT-bransjens ledere for halvannet år siden, fikk Giske nå tilsvarende innspill.

    Les også:

Dette er vel og bra, men ett av rådene er nok en kommunikasjonsmessig forenkling av et langt mer omfattende behov. Koding, eller programmering, i grunnskolen er kanskje ikke det beste og mest presise eksempelet på hvordan Norge skal satse på IT – selv om det illustrerer et fundamentalt poeng om behov for opplæring på et tidlig tidspunkt i skolegangen.

Roland Berg Lie er spesialrådgiver og fagleder for teknologi i Gambit Hill+Knowlton Strategies.
Roland Berg Lie er spesialrådgiver og fagleder for teknologi i Gambit Hill+Knowlton Strategies.

En IT-utdannet venn av meg sa for 20 år siden at «programmerere er fremtidens fabrikkarbeidere». Med andre ord blir denne kompetansen svært lett tilgjengelig. Dette utsagnet er i høyeste grad relevant i denne diskusjonen. Programmeringskompetanse er svært tilgjengelig i lavkostland. India utdanner eksempelvis hundretusener av svært kompetente programmerere hvert år.

IT-bransjen har helt rett i at satsing på IT bør bygges inn i grunnskolepensum, men programmering er neppe like nyttig som en generell heving av basiskompetansen innen matematikk, fremmedspråk og norsk hvor det beviselig er et behov for bedring.

Hvordan mennesker kommuniserer med hverandre, hvordan teknologi forstås, tjenestedesign og brukervennlighet, er ytterligere ferdigheter samfunnet vil kunne nyte godt av i fremtiden.

Et mer presist råd til Giske, er kanskje at Norge bør satse på innovasjon, kreativitet og improvisasjon som egne fag? Kontraktsforhandlinger og løsningsarkitektur er andre hensiktsmessige kompetanseområder Norge kan dyrke frem. Opplæring innen disse kompetanseområdene må gjøres med kløkt – tankesett skal dyrkes, modnes og gradvis konverteres i mer praktiske ferdigheter. Her ligger Norges muligheter.

Vi lever i en verden hvor Norge er blant landene med aller dyrest arbeidskraft. Vi må legge til rette for og foredle den mest eksklusive og tyngste kompetansen som befinner seg i øverste sjiktet av verdikjeden.

Roland Berg Lie er spesialrådgiver og fagleder teknologi i Gambit Hill+Knowlton Strategies.

Les mer om: