Nokia og Finland

Hvordan ett selskap bidro til å rehabilitere en hel nasjon

Da 1989 ble til 1990, anså Finland seg å være "Europas Japan", - og det gjorde også resten av verden. Men så gikk det utforbakke.

Da 1989 ble til 1990, anså Finland seg å være "Europas Japan", - og det gjorde også resten av verden. Men så gikk det utforbakke.

Det finske mirakelet var en realitet ved forrige tiårsskifte. Finlands rykte som en velstående og fremstående nasjon ble imidlertid totalt pulverisert da nedgangstidene kom et par år senere. Selv Nokia hadde det tøft. Nokias suksess har alltid vært viktig for Finland og finnene, og kan nesten sies å være en del av den finske nasjonale identiteten.

Det kan også sies at Nokia har hatt en sentral rolle i Finlands gjenerobring av sin posisjon som deltaker i klodens ledende økonomier. Nokias raske vekst har delvis vært mulig fordi Finland har fri konkurranse og liberale reguleringer innenfor telekom. Sonera, - som er Finlands motpol til Telenor, - har også bidratt til den raske rehabiliteringen.

Fra plog til IT

Det finske mirakel staves "N-O-K-I-A". Redaktør for digitoday.fi, Jukka Viitasaari, og hans medarbeidere, forteller om bakgrunnen for mobilgigantens vekst.

Opsjoner i Nokia og i selskapets underleverandører har bidratt til å skape mange millionærer. En stor del av selskapets overskudd har derfor blitt pløyd tilbake i markedene, og skattene som betales for realiserte opsjoner har kommet hele samfunnet til gode. Siden Nokias aksjer er 80 prosent på utenlandske hender, har opsjonsbeskatningen blitt desto viktigere som et instrument for at deler av gevinsten også skal komme resten av samfunnet til gode.

Verden rundt Nokia:

Les også

Til toppen