Hvordan oppnå suksess med «apps» til mobil

Selv de kuleste applikasjonene må testes grundig. RAD er ikke å anbefale.

Jayajyoti Sengupta er nordensjef i Cognizant, en global leverandør av IT-tjenester.
Jayajyoti Sengupta er nordensjef i Cognizant, en global leverandør av IT-tjenester.

Selv de kuleste applikasjonene må testes grundig. RAD er ikke å anbefale.

Jayajyoti Sengupta er nordensjef i Cognizant, en global leverandør av IT-tjenester.
Jayajyoti Sengupta er nordensjef i Cognizant, en global leverandør av IT-tjenester.

I 2012 er det forventet at hele 412 millioner mobile internettenheter vil være på markedet mot 139 millioner pc-er. Med andre ord seiler mobile enheter opp som en ledende applikasjonsplattform. En rekke bedrifter er allerede i full gang med å utvikle applikasjoner til mobile enheter for å sikre seg en del av markedet. Men dersom denne type applikasjoner skal få en kommersiell suksess må de fungere smidig – og ikke minst sikkert – på en rekke ulike typer håndholdte enheter og nettverk. Det er her nødvendigheten av nøyaktig og korrekt testing kommer inn.

Med pc-er er det ofte kun én plattform å teste applikasjoner på. Det fordi andre enheter som for eksempel diskettstasjoner, grafiske prosessorer og nettverkskort allerede er grundig testet og derfor utgjør en liten risiko for problemer. Håndholdte enheter er derimot utviklet rundt en større variasjon av prosessorer. Ikke minst må applikasjoner testes for kompatibilitet for nettverket som enheten skal kjøres på.

Et godt råd for testing er å bruke programvare for å simulere den fysiske enhetens ytelse. Spesielt egnet er denne metoden under innledningsfasen av utviklingen for å redusere tidsforbruk så vel som kostnader i forbindelse ved eventuell omskriving. Testing på fysiske enheter anbefales først når samhandlingen mellom hardware og nettverk skal testes. Nettopp fordi det ofte er her de skjulte problemene blir funnet.

Mange bedrifter som utvikler mobile applikasjoner er ikke klare over nødvendigheten av skikkelig utvikling og testprosesser. Det bør opprettes en uavhengig testseksjon – gjerne i form av en tredjepart som kan gi objektive tilbakemeldinger. For eksempel blir mange applikasjoner utviklet ved å bruke RAD (Rapid Application Development). Noe som ikke er å anbefale. Denne metoden bør kun brukes på prototyper ettersom tilstrekkelig testing med denne modellen så å si er umulig. Ved testing av alle kjerneapplikasjonskomponenter (telefonbok, meldinger) og mobile forretningsapplikasjoner anbefales det å bruke en V- eller modifisert V-modell. En modell som viser forholdet mellom hver fase i utviklingsprosessen livssyklus.

Utvikling av mobilapplikasjoner krever også endringer i hvordan bedrifter setter opp nøyaktige testskript for brukergrensesnitt og funksjonalitet, og at disse til enhver tid er i samsvar med de gjeldende standardene satt av OMA (Open Mobile Alliance).

Nøyaktig og korrekt gjennomført testing bringer applikasjoner raskere til markedet da etterarbeid senere i utviklingsprosessen reduseres. I tillegg vil det øke rekkevidden når det gjelder enheter, produsenter og operativsystemer som applikasjonen kjøres på. Uansett hvor «kul» eller tidsriktig applikasjonen er vil den ikke bli en suksess dersom den ikke leverer en tilfredsstillende brukeropplevelse!

Til toppen