Hvordan snu en dinosaur

Det siste året har fotoindustrien virkelig merket virkningene av digitaliseringen. Fotogigianten Eastman Kodak har planer for å takle utfordringene.

Det siste året har fotoindustrien virkelig merket virkningene av digitaliseringen. Fotogigianten Eastman Kodak har planer for å takle utfordringene.

De siste årene har digitaliseringen av fotobransjen virkelig gitt dramatiske følger. I Norge ble fotokjeden Melhuus Schrøder slått konkurs i slutten av forrige uke, mens FotoKnudsen Holding kjøpte alle aksjene i Click-kjeden. I begge tilfellene er det digitaliseringen av fotobransjen som årsaken til endringen.

Endringen i fotobransjen har også rammet den amerikanske fotogiganten Eastman Kodak. Nå vil markedslederen i fotoindustrien bruke pengene fra den tradisjonelle fotodelen til å styrke selskapets digitale satsing. Dette kom frem på en konferanse Eastman Kodak holdt i slutten av forrige uke.

Eastman Kodak-ledelsen er nødt til å legge frem en helt ny strategi for eierne. De er nemlig bekymret over den digitalerevolusjonen. Derfor pekte Kodaks finansdirektør Robert H. Brust på at selskapets tradisjonelle virksomhet vil bli kuttet til benet for å generere mest mulig overskudd.

Brust sa videre at fotogiganten skal akselerere veksten i den eksisterende produktporteføljen av digitale bildeprodukter og –tjenester. For å øke farten i digitaliseringen av selskapet vil Kodak bruke den tradisjonelle delen av selskapet som en melkeku for å kjøpe mindre teknologiselskaper, som vil fylle tomrommet i den digitale produktporteføljen. Her ønsker Kodak seg selskaper innen eksisterende virksomhetsområder og selskaper som har produkter relatert til fotoindustrien.

Det mest revolusjonerende i den nye Eastman Kodak-strategien er likevel at selskapet ser for seg en langsiktig vekst i områder som elektroniske skjermer og fotoskrivere av blekktypen.

I dag står den digitale delen av Eastman Kodak for 4 milliarder av selskapets årlige omsetning. Selskapet vil bruke 3 milliarder dollar frem til 2006 på nye oppkjøp innen dette området.

- Digitale bilder har blitt et massemarked, drevet frem av kundenes etterspørsel, mens digitale teknologier har gitt kommersielle kunder nye måter å øke produktiviteten og omsetningen på. Timingen på disse investeringene er fornuftige, sa Brust på presentasjonen.

Til toppen