Hvordan spam kan redde sjeldne dyr

Asiastiske menn trenger faktisk en solid dose spam. Det kan redde mange dyrearter.

Følgende tankerekke utkrystaliserte seg i fellesskap over redaksjonsbordene i digi.no fredag etter lunsj i dag:

Mnge av Asias større dyrearter er truet av utryddelse. Årsaken synes mye å være jakten på tvilsomme potensmidler. Jo sjeldnere dyret er, jo høyere pris får man for en eller annen mindre del av dyret - for eksempel værhår. Mangelen på potens fører derfor til store muligheter for krypskyttere som tar for seg av blant annet tigre og pandaer.

Men hvis potens er problemet, burde jo Viagra være løsningen. Kanskje sliter asiatiske menn med å finne butikker som selger Viagra. Kanskje det er særlig flaut for stolte japanske menn å handle slikt.

Løsningen må jo da være anonym netthandel. Kanskje er ikke netthandel blitt så vanlig i Asia, men vi har det siste årene blitt godt kjent med mange andre tilbud på Viagra.

Vi tilbyr derfor asiatiske menn (og miljøvern-interesserte) all spammen vi i digi.no mottar om nettopp forannevnte virkemidler. Mengdene vi mottar burde være nok til store deler av Asias mannlige befolkning - hver dag.

Vi er åpne for forskjellige tekniske, automatiserte løsninger. Er det for eksempel interessant å motta CD-plater med kopier av alt vi får eller skal vi bare videresende direkte?

Kan noen dessuten ta kontakt med de store spam-operatørene og WWF/Greenpeace og påpeke mangelen på Viagra-spam i Asia?

Til store spam-operatører: Land som Myanmar (Burma), Nord-Korea og Mongolia har svært fleksible holdninger overfor folk som tester lovverket og påberoper seg retten til trykkefrihet. Disse landene ønsker nettopp folk som dere hjertelig velkommen. Flytt dit og fyr opp serverne deres, så vil staten raskt belønne deg med gratis bolig og "tjenere" som serverer deg mat - resten av livet!

Les mer om: