Hvorfor bytter IT-folk jobb så ofte?

Tor Magnus (25) lurer på hvorfor det er så mange innenfor IT-sektoren som bytter jobb så ofte.

Tor Magnus (systemarkitekt) spør: Hei, du som jobber med rekruttering i IT-bransjen. Av ren nysgjerrighet lurer jeg på om du vet hvorfor det er så mange innenfor IT-sektoren som bytter jobb så ofte?

Anne svarer: Det er vanskelig å stille opp en generell formel for hvorfor ansatte i denne sektoren skifter jobb så hyppig. Siste tall jeg så var at gjennomsnittstid
pr arbeidssted i denne bransjen er ca. tre år, og det er kanskje ikke så lite når vi vet at det etableres og legges ned selskaper innenfor IT-sektoren med stort tempo.

Forøvrig så jeg den danske "Tendensundersøkelsen" som viser at mellom 55 og 65 prosent av IT-folk oppgir innhold og utfordringer på arbeidsplassen som den viktigste grunn til å bli eller gå.

Jeg har også sett følgende oppstilling om grunner til å skifte jobb, men denne er noe mer generell;

1. Innholdet i jobben
2. Utfordringer i jobben
3. Ansvar
4. Fleksibel arbeidstid
5. Mulighet for å få igjennom egne initiativ
6. Personlig utvikling
7. Balanse mellom arbeid og privatliv
8. Sosialt miljø på arbeidsplassen
9. Trygghet
10.Lønn
Kilde: Niveau Informatik

Med vennlig hilsen
Anne Dahl

Har du et spørsmål til Anne Dahl? Spør Anne Panne-jeger
Til toppen