Hvorfor ikke kjøpe hele Nasdaq?

Hvorfor ikke benytte deg av muligheten til å kjøpe hele markedet i stedet for enkeltaksjer? Vi forklarer deg hvordan du med ett tastetrykk kan kjøpe "hele" Nasdaq. Men Norge ligger som vanlig på etterskudd med å tilby lignende produkter.

Hvorfor ikke benytte deg av muligheten til å kjøpe hele markedet i stedet for enkeltaksjer? Vi forklarer deg hvordan du med ett tastetrykk kan kjøpe "hele" Nasdaq. Men Norge ligger som vanlig på etterskudd med å tilby lignende produkter.

I utlandet finnes det mange valgmuligheter der du kan kjøpe fond som en aksje. I USA kalles disse "exchange traded funds" (ETF). Du kan for eksempel kjøpe 1.000 aksjer i Nasdaq 100 Index Tracking Stock (som "dupliserer" indeksen ved å kjøpe aksjene i indeksen med riktig vekting) i stedet for å spre porteføljen din på mange aksjer. Ved å kjøpe aksjer i Nasdaq 100 sprer du automatisk investeringen din på 100 aksjer, men betaler ordinær kurtasje til din megler. Forvalteren av fondet kan ikke garantere at avkastningen blir lik den underliggende indeksen, men siden oppstarten den 10. mars 1999 har årlig varianse vært på beskjedne 0,1 prosent, ifølge hjemmesiden til American Stock Exchange (AMEX), der "aksjen" er notert. Gjennomsnittlig volum har den siste tiden vært på omkring 55 millioner aksjer daglig.

Produktet er et glimrende retail-produkt som passer svært bra til retail-kunder, som ifølge undersøkelser utgjør brorparten av omsetningen i disse aksjene.

Det er fullt mulig å handle i disse gjennom E-Trade Norge og Net Fonds ASA, som begge tilbyr handel i USA fra "norske" depotkonti.

Det er flere fordeler med å kjøpe slike fond:

  • Kjøp en hel portefølje i én transaksjon
  • Mindre kostnader (skal du kjøpe en hel portefølje krever dette mange transaksjoner)
  • Du kan handle på margin (men må avtales med megleren)
  • Du mottar dividende
  • Du kan være langsiktig
  • "Daytrade" en indeks
  • Du kan shorte like lett som å kjøpe. Å shorte aksjen krever ikke "uptick" regelen (kan også shorte på nedtick)

Konklusjon: Det er et enkelt redskap for å eksponere deg for et marked eller indeks. Alternativet for mange er å kjøpe en indeksfond, men der må du betale tegnings- og innløsningsgebyr. Det kan være like greit å kjøpe et slikt indeksfond for statistikken avsører at inntil 80 prosent av aksjefondene ikke klarer å slå sin referanseindeks.

Her er de viktigste ETFs i USA (tickerkode og daglig omsetning i parantes):

  • Nasdaq-100 Index Tracking Stock (QQQ, 55 millioner)
  • The Dow Industrials Diamonds (DIA (Dow Jones 30), 3 millioner)
  • Standard & Poor's Depositary Receipts (SPY (S&P 500), 10 millioner)

Alle disse kontraktene handles på (AMEX) og utgjør omtrent 80 prosent av all omsetning på denne børsen. I tillegg til dette er det mange andre fond i diverse industriindekser, men typisk for disse er adskillig mindre omsetning enn de tre nevnte over.

De ulike ETF-ene forvaltes av ulike forvaltere. Det er ingen kostnader ved å gå ut og inn av fondene annet enn det kjøperen betaler av kurtasje til sin megler for handel på den amerikanske AMEX-børsen.

Forvaltningsselskapet beregner seg en årlig forvaltningsprovisjon for å administrere fondet. Denne er vanligvis i størrelsesorden 0,1 til 0,2 prosent av fondets forvaltningsverdi. Forvalteren (administratoren) beregner seg også kostnader i forbindelse med utstedelse eller sletting av aksjer (andeler) i fondet etter hvert som det vokser eller minker (Utstedelse/sletting skjer typisk i større bolker, eks. à 50.000 aksjer). Prospektet på alle fondene kan hentes fra AMEX' hjemmesider.

På spørsmål om vi noengang får se liknende produkter på Oslo Børs, svarer informasjonskonsulent Tor Arne Olsen til digitoday:

- Dette er et interessant produkt, men vi har ingen umiddelbare planer om å tilby et slikt produkt. Dette er et produkt som er svært populært i blant annet USA og passer svært bra for "retail" investorer.

Til toppen