Hybride HD DVD-plater med mer plass

Memory-Tech og Toshiba har sammen utviklet en plate med til sammen tre lag for DVD og HD DVD.

Memory-Tech og Toshiba har sammen utviklet en plate med til sammen tre lag for DVD og HD DVD.

Memory-Tech og Toshiba annonserte i går at selskapene sammen har utviklet en svært fleksibel, enkeltsidet ROM-plate med tre lag. Den støtter både DVD- og HD DVD-formatene.

Den nye platen kommer som et tillegg til DVD TWIN-formatet, som består av plater som nettopp støtter både DVD og HD DVD. På de nye platene kan enten to lag benyttes til DVD og ett til HD DVD, eller ett lag til DVD og to lag til HD DVD.

Det første DVD-laget rommer 4,7 GB, mens kapasiteten med to lag er 8,5 GB. Hvert av HD DVD-lagene rommer 15 GB med data.

DVD-lagene skal selvsagt kunne spilles av med en vanlig DVD-spiller. Tilsvarende plater med ett DVD-lag og ett HD DVD-lag ble lagt fram for DVD Forum allerede i 2004, og er nå en del av HD DVD-spesifikasjonen. Slike plater kom på markedet i Japan og Nord-Amerika i mars i år.

Ifølge Toshiba er fordelen med denne typen plater at kundene kan kjøpe for eksempel en film i DVD-format og kunne spille den av i HD-kvalitet så snart vedkommende har skaffet seg en HD DVD-avspiller. De nye platene gir mer plass til enten DVD eller HD DVD-innholdet. De fleste DVD-filmer som selges i dag, er lagret på plater med to lag. Dette gjelder spesielt lange filmer eller film med mye tilleggsmateriale.

For å få til det tredje laget, har Memory-Tech utviklet en ny produksjonsprosedyre som legger til en ekstra prosess for å danne det tredjelaget. Men dette gjøres på de samme replikeringsmaskinene som kan benyttes for masseproduksjon av vanlige DVD- og HD DVD-plater.

Til toppen