Hydro fornyer årlig Dell-avtale til 100 millioner

Dell får videreføre den lukrative leveranseavtalen med Norsk Hydro. Den globale avtalen er verdt 100 millioner kroner i året.

Dell får videreføre den lukrative leveranseavtalen med Norsk Hydro. Den globale avtalen er verdt 100 millioner kroner i året.

Avtalen innebærer i tillegg til rene leveranser av maskinvare, at Dell forhåndsinstallerer maskinene med Hydros profiler og programvare, samt fysisk merking og tyverisikring av alle enhetene. Dell har også ansvaret for inventarmerking av enhetene. Samlet omfang av avtalen er 100 millioner kroner per år og omfatter alt PC-innkjøp til Norsk Hydro verden over, opplyser partene i en pressemelding.

Dell inngikk Hydro-avtalen første gang i 2000, og vel 70 prosent av leveransene er til Norge, men utenlandsandelen er ventet å øke, etter Hydros oppkjøp ute, blant annet av tyske VAW.

Hydro sikrer med denne løsningen at selskapet får enhetlige PC-er ved alle sine kontorer verden over, noe som gir selskapet betydelige besparelser på vedlikehold og drift av den globale PC-parken. Dell påtar seg også mange av oppgavene Norsk Hydro tradisjonelt har utført i egen IT-avdeling, og dermed oppnår Norsk Hydro direkte besparelser i personell.

Til toppen