Hydro med ekstreme informasjonshensyn

Industrikonsernet Norsk Hydro ser Internett og intranett som mulighet til å skreddersy informasjon til flere målgrupper, men frykter "information overload". En syv manns sterk redaksjon sørger for å kanalisere informasjonen i de rette kanaler.

Olje-, metall- og gjødselkonsernet Norsk Hydro satser betydelige ressurser på sin dekning av informasjonsbehovet både eksternt og internt. Seks-syv personer arbeider på heltid som en egen nyhetsredaksjon for å dekke dette informasjonsbehovet.

- Internett har gitt oss en ny kanal og betyr at kommunikasjonen i, til og fra selskapet er blitt endret, sier konsernets nettredaktør Ole Johan Sagafos til digitoday.no.

- En ting er at tidsaspektet er blitt fullstendig endret og meldinger må legges ut så fort som mulig under forutsetningen av at kvaliteten er ivaretatt, fortsetter Sagafos. Det vil alltid være en utfordring å være raskere på pletten. Det viktigste er imidlertid muligheten til å formidle nyheter uten at dette nødvendigvis må bli gjennom en pressemelding, mener han.

Politikken i selskapet er at en pressemelding eller børsmelding anses som relativt formelt, hvilket ofte kan føre til at det er tvil om en sak er viktig nok for en slik melding. Norsk Hydro er relativt restriktive med hva som skal håndteres på denne måten. Er selskapet i tvil kan de derfor heller legge ut en nyhetsmelding.

Dette sikrer også at alle har tilgang på informasjonen samtidig.

- Utfordringen fremover blir å arbeide mer for å skreddersy informasjon til de forskjellige gruppene som er interessert i nyheter fra og rundt selskapet, sier Sagafos til digitoday.no.

Parallelt med utviklingen av den eksterne informasjonen arbeider selskapet nå med utviklingen av intranett-tjenesten med informasjon til egne ansatte.

- Vi vil i fremtiden kunne gi konsernets egne medarbeidere et dagsaktuelt bilde av blant annet markedene de opererer i. Denne typen informasjon vil kunne tilpasses for eksempel aktiviteten innen olje- og offshore området, sier Sagafos videre.

Selskapet arbeider med å ha slike løsninger klare på nyåret.

- Fordelen med den nye kanalen er at vi kan gjøre dette uten at kostnadene blir uoverstigelige. Vi må imidlertid passe på at vi ikke senker kravene til den informasjonen som legges ut. Informasjonen må være relevant for dem den er myntet på, hvis ikke resulterer dette kun i "information overload", avslutter Sagafos.

Les mer om: