- Hyggelig for Nettavisen, synd for Oslo Børs

Internett-selskaper som Nettavisen selges til Sverige fordi norske investorer ikke tør å satse, sier finansanalytiker Tore Østby i Christiania Markets. Dette skader Oslo Børs.

Internett-selskaper som Nettavisen selges til Sverige fordi norske investorer ikke tør å satse, sier finansanalytiker Tore Østby i Christiania Markets. Dette skader Oslo Børs.

I dag sprang bomben: Den svenske aksess- og innholdsaktøren Spray kjøper alle aksjene i norske Nettavisen for 180 millioner kroner. Oppgjøret skjer kontant, og de tre gründerne i Nettavisen sitter igjen med rundt 46 millioner kroner i cash.

Finansanalytiker Tore Østby i Christiania Markets frykter at Oslo Børs vil stå med svært få internettaktører også i fremtiden hvis ikke norske investorer skjerper seg. Østby mener at norske gründermiljøer på Internett er helt i front, ikke minst teknologisk og synes det er trist hvis vi skulle miste det meste av dette til utlandet.

Det er bare gått dager siden en svensk aktør var inne på markedet for å sikre seg en annen norsk-eid ressurs, SOL Børs.

TeleTrade Financial Services overtok hele selskapet fra SOL, Schibsted og Mølla og har i forbindelse med oppkjøpet ytret ønske om å notere seg på Oslo Børs.

Daglig leder i SOL Børs Thorbjørn Brevik sa til digi.no da at det var svært vanskelig å finne noen norske aktører som var interessert nok til å drive aksjehandel på nett. Dermed forsvant SOL Børs ut av norske hender, og det måtte svensker til for å få på plass planer om en børsnotering.

- Norske investorer har ikke sett at dette markedet kommer for fullt. Grunnen kan være at det har vært en konjunkturdipp i Norge og annonsemarkedet ikke har kommet seg skikkelig opp på nettet, mener Østby.

- Det finnes få rene norske selskaper på nettet av en viss størrelse, selv om det eksisterer en god underskog av små selskaper med konsulenttjenester - disse burde være interessant å investere i. Men det er få i det norske markedet som er villig til å ta sjansen og investere i det som foreløpig ser ut som tapsprosjekter, sier han og mener at det mest går utover Oslo Børs.

- Oslo Børs har et problem med at de omsetter så få internettaksjer. De har nettopp fått notert norske Infostream, samme type som Razorfish i mindre skala (Sprays svensk-amerikanske søsterselskap - red.anm.). Oslo Børs vil lide som marked av at ikke selskaper som Fast og andre norsk-eide selskaper noterer seg i Norge, sier han og sier de frykter at det samme nå kan skje med SOL.

- Vi håper at SOL fortsetter å være et norsk, selvstendig børsnotert selskap med Schibsted og Telenor på eiersiden. Det kan jo hende at dette åpner for bedre prising av Schibsted og at de tar seg råd til fortsatt å sitte med SOL. Salget av Nettavisen kan jo åpne øynene for verdiene i internettselskap i Norge, sier han.

I fjor gikk Nettavisen med et underskudd på 11 millioner kroner. Likevel var svenske Spray villige til å punge ut 180 millioner kroner for selskapet, en pris på 450 kroner aksjen. Forrige gang en stor aktør kjøpte i Nettavisen var i mars i år.

Da betalte Orkla ASA 280 kroner per aksje for å bli største aksjonær i selskapet. Siden den gang har Nettavisen vært priset til 350 kroner per aksje før de nå havner på 450 kroner.

For Orkla blir det en pen gevinst i løpet av fem måneder på 170 kroner aksjen, eller drøyt 13 millioner kroner.

- Vi estimerte nylig med at Nettavisen var verdt 160 millioner kroner. At man nå regner i overkant av det synes bare rett og rimelig. Budet må være så høyt at det er aktuelt for gründerne å selge. Særlig når dette er krydret som kontantoppgjør blir det fristende å selge, mener Østby som synes det er taktisk riktig av eierne å selge seg nå, før børsnotering.

- Penger i hånden mer verdt enn penger senere. Det er enklere å kapitalisere på egne investeringer på Internett når de er unotert i oppkjøringsfasen enn når de blir børsnoterte.

Stig Eide Sivertsen, Odd Harald Hauge og Knut Ivar Skeid har sittet med til sammen 25,7 prosent i Nettavisen.

- Det hadde vært vanskeligere for dem å selge hvis selskapet var notert på Oslo Børs. Det er vanskeligere for gründere å realisere i samme grad med alle forutsetninger og regler som ligger i det å være børsnotert, mener finansanalytikeren som synes det er synd at eierskapet til en god innholdsaktør forsvinner ut av landet.

- Vi hadde faktisk forventet at de skulle kapitalisere seg opp og gjøre ting på egen hånd, sier han.

Med Spray på laget blir det både satsing i Skandinavia og Europa. Spray skal stå for nettkompetansen, inkludert det tekniske, mens Nettavisen skal sørge for kompetanse på innholdssiden. Idag har Spray en satsing på en portal i Sverige, Spraystart, der man blant annet tilbyr kundene gratis aksess.

- Produkt i forhold til forbrukerne vil antageligvis bli bedre, spår Østby.

Til toppen