Hyggelig fremgang for DN.no

Mens annonsenedgangen rammer Dagens Næringsliv på papir, kommer nettutgaven til å sette ny rekord i oktober. Snart passerer reklameinntektene TDN Finans sine abonnementsinntekter. Men overskudd kan konsernsjef Gunnar Bjørkavåg bare lengte etter.

Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i Norges Handels og Sjøfartstidende er slett ikke så nedslått som man kanskje skulle tro, etter at den reklamebaserte Internett-virksomheten har tapt 17,9 millioner kroner i løpet av åtte måneder.

- Inntektene er lavere enn forventet på dn.no, men trafikken på Internett er høyere. For oss går det egentlig veldig bra, vi får en rekordomsetning i oktober. Vi ender på et sted mellom én og to millioner, sier han og hevder at kurven er for oppadgående.

Hittil i år (i første og andre tertial) har dn.no omsatt for 7,74 millioner kroner. Det er hele omsetningen i selskapet DN Nye Medier, og alt er reklameinntekter på Internett. Bjørkavåg har et håp om å ende på over 12 Internett-millioner i 2001.

- Vi har langt igjen til overskudd, men ligger likevel én million foran budsjett. Jeg tror nok vi må opp i et sted mellom 25-30 millioner i Internett-omsetning for å gå med overskudd i løpet av ett år, sier han.
Det innebærer at Bjørkavåg har høye kostnader som må dekkes. Han opplyser at det er rundt 18 ansatte som hører til i selskapet DN Nye Medier. Fordeles alle kostnadene flatt per hode, ender man opp med et snitt på rundt halvannen million kroner per ansatt.


Bjørkavåg opplyser at blant annet børsfeeden er kostbar å holde gående.

Sammenlignet med årets åtte første måneder i fjor, ligger DN Nye Medier utrolig mye bedre an omsetningsmessig. I de to første tertialene i fjor var det skarve 420.000 kroner i omsetning på dn.no. Men da var også underskuddet betydelig lavere.

Etter at satsingen ble intensivert, ikke minst i nettstaben og på nettstedet, har kostnadene økt voldsomt. Men Bjørkavåg har foreløpig sagt nei til flere ansettelser på nettet.

dn.no hadde kalkulert med å ruste opp ytterligere ressursmessig i staben, men det dårlige annonsemarkedet på Internett satte en effektiv stopper for de planene.

Sammenlignet med TDN Nyhetsbyrå, er omsetningen slett ikke verst. TDN Nyhetsbyrå består per i dag av TDN Finans som er en lukket abonnementstjeneste distribuert per satellitt. Abonnementsinntektene har falt med over 300.000 kroner fra i fjor, til 8,01 millioner kroner i år.

Likevel går TDN Finans fortsatt med et lite overskudd (725.000 kroner).

I tillegg drar andre nisjeaviser, som IntraFish, 1.082 abonnenter som betaler 3.500 kroner året eller 1.750,- kroner per halvår for en fiskeritjeneste på nettet. Krafttjenesten Europower har omsatt for 3,34 millioner hittil i år, og nettutgavene av nisjeavisene Upstream og TradeWinds rundt 20 prosent hver av totalomsetningene på henholdsvis 28,9 millioner og 44,7 millioner kroner. Det siste hevder konsernsjefen selv.

Dermed er inntektsstrukturen i konsernet i ferd med å endres noe.

Av en totalomsetning på 405,2 millioner kroner de første åtte månedene i hele mediekonsernet Norges Handels- og Sjøfartstidende, står Internett- og onlinevirksomheten for minst 35 millioner kroner. Det er en andel som nærmer seg ni prosent av totalen.

Inntektene fra hovedproduktet, den rosa papiravisen Dagens Næringsliv, er samtidig på retur.

Omsetningsnedgangen skyldes at annonseinntektene har falt med ti prosent, eller 12,7 millioner, i forhold til samme periode i fjor. Opplagsinntektene har i samme periode økt med 6,7 millioner kroner, til 151,9 millioner.

Inntektene fra opplaget er stadig høyere enn inntektene fra annonsene i DN. Bjørkavåg sier det skal gå langt før han begynner å slipe sparekniven i forhold til papirredaksjonen.

- Det siste vi kommer til å gjøre, er å kutte i redaksjonen. Vi trenger mye folk for å være flinke på nyheter, lage stoff som opptar folk, kvalitetssikre innholdet og sjekke saker slik at de blir troverdige og etterrettelige. Det krever store ressurser, sier han.

Til toppen