Hyllevare erstattet skreddersydd spion

FBI har ikke brukt sitt skreddersydde spionprogram Carnivore på flere år, viser kongress-rapporter.

FBI har ikke brukt sitt skreddersydde spionprogram Carnivore på flere år, viser kongress-rapporter.

Dokumenter som personvernorganisasjonen Electronic Information Privacy Center (EPIC) har offentliggjort på sitt nettsted tyder på at USAs føderale politi FBI ikke har benyttet seg av sitt skreddersydde e-postovervåkingsprogram Carnivore siden september 2001. I stedet har FBI benyttet kommersiell programvare og opplysninger mottatt direkte fra internettilbydere.

Carnivore, offisielt kjent som DCS-1000, ble utviklet i 1998 for å gi FBI muligheter til å lese elektronisk kommunikasjon mellom mistenkte spioner, forbrytere og terrorister. Utviklingskostnadene er ikke publisert, men anslagene varierer mellom 6 og 15 millioner dollar. Sommeren 2000 ble programmet offentlig kjent, og FBI måtte underkaste seg strenge regler for bruken. Blant annet måtte kongressen holdes løpende informert.

    Les også:

Det er FBIs Carnivore-rapporter til kongressen for regnskapsårene 2002 og 2003 (regnskapsåret 2002 tok til i september 2001) som nå er offentliggjort av EPIC. De viser at Carnivore ikke har brukt Carnivore i det hele tatt i disse årene.

– FBI gjorde ikke bruk av DCS 1000 til å utføre rettslig godkjent overvåking i regnskapsåret 2003, men har i stedet benyttet seg av kommersielt tilgjengelig programvare, heter det i den ferskeste rapporten.

Heller ikke denne kommersielle programvaren – antakelig mer avanserte pakkesniffere enn FBI var i stand til å lage på egen hånd – har vært i utstrakt bruk. Rapporten forteller om fem tilfeller i 2002 og åtte tilfeller i 2003, på mistanke om alt fra terroristisk til barnepornografisk virksomhet. I de fleste tilfellene fikk FBI støtte i retten for å overvåke trafikken, ikke til å lese selve meldingene.

Dette betyr ikke at FBI nesten ikke driver overvåking. Rapportene tar ikke med overvåking begrunnet i den ekstraordinære lovgivningen som ble vedtatt etter terrorangrepene 11. september 2001, henholdsvis Patriot Act og Foreign Intelligence Surveillance Act. De omfatter heller ikke overvåking utført av tjenestetilbyder på henstilling fra FBI.

Til nettmagasinet FCW.com som er spesialisert på IT-bruken i amerikansk offentlig virksomhet, sier FBI-talsperson Paul Bresson at Carnivore ble utviklet utelukkende med tanke på de tilfellene der en internettilbyder ikke kunne gjennomføre overvåkingen på egen hånd.

– I dag kan tjenestetilbyderne gjør dette selv, slik at det er ikke lenger nødvendig for oss å bruke en Carnivore-aktig innretning, sier Bresson.

IT-professor Steven Bellovin ved Columbia University sier til nettmagasinet at Carnivore sannsynligvis også hadde klare teknologiske begrensninger.

EPIC-talsperson Marcia Hofmann sier til NewsFactor at FBI sannsynligvis i mange år har brukt tilbyderne som hovedkilde til overvåkingsinformasjon.

– Når FBI ikke er pålagt å rapportere om hva slags samarbeid det inngår med privat sektor, eller hva slags programvare det bruker, er det langt vanskeligere å følge hva det driver med. Det bekymrer oss.

Til toppen