Hyrer inn korrupsjonsjeger

Deloitte skal granske Telenors håndtering av Vimpelcom-saken.

Hyrer inn korrupsjonsjeger
Den erfarne korrupsjonsjegeren Arnt Angell (innfelt foto:Deloitte) skal lede gjennomgangen av Telenors Vimpelcom-forretninger.

Styret i Telenor har engasjert advokatfirmaet Deloitte for en gjennomgang av hvordan Telenor har håndtert og fulgt opp sin minoritetspost i Vimpelcom.

Det omfatter Telenor-nominerte styremedlemmer i det korrupsjonsmistenkte selskapet, samt Telenors oppfølging som aksjonær. De skal også ettergå beslutninger og handlinger som Telenors styrerepresentanter og andre Telenor-ansatte har vært involvert i knyttet til Vimpelcoms omstridte investeringer i Usbekistan.

Det er Telenor selv om opplyser dette i en pressemelding torsdag morgen.

Ny høring: Stortinget krever hele sannheten om Vimpelcom

Gjennomgangen skal også omfatte beslutningene de Telenor-nominerte styremedlemmene og andre ansatte i Telenor har vært involvert i, knyttet til Vimpelcoms investeringer i Usbekistan.

Gjennomgangen skal ledes av Arnt Angell.

Han er i dag leder for avdelingen «granskning og forensic services» i Delotte. Angell har bakgrunn fra Økokrim som førstestatsadvokat og avdelingsleder, og har 19 års erfaring med etterforskning. Han var var ansvarlig for Økokrims innsats mot korrupsjon og hvitvasking.

Gjennomgangen skal ta for seg perioden fra 2005 og fram til i dag. Telenor opplyser at Deloittes konklusjoner og anbefalinger i gjennomgangen vil bli offentliggjort.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.