Hysj-hysj om Norges sikkerhetsportal

MinSide-portalen utsettes på grunn av sikkerhetsportalen, men alle tier om hva som bremser.

MinSide-portalen utsettes på grunn av sikkerhetsportalen, men alle tier om hva som bremser.

Lanseringen av portalen MinSide er blitt utsatt en rekke ganger, og trekker fortsatt ut i tid.

digi.no fikk for et par uker siden vite at det var den såkalte sikkerhetsportalen som bremser for MinSide. Selve statens løsning og systemene som skal servere informasjonen inn i portalen er klare.

    Les også:

Det er påloggingssystemet som ikke er klar. Dette systemet skal skjerme all sensitiv og personlig informasjon.

Sikkerhetsportalen ble lansert 15. desember, og skal sørge for enkel og sikker dialog mellom brukeren og det offentlige på Internett. BBS (Bankenes Betalingssentral) har utviklet og levert løsningen som forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Men departementet forhandler fremdeles med Buypass og bankenes BankID om bruken av deres systemer for digital signatur. Dette er de to eneste systemene for digital pålogging som gir en sikker identifikasjon.

Hvorvidt det er prisen det krangles om eller uklare konkurranseforhold er ennå ukjent.

digi.no har ikke lykkes med å få en uttalelse fra verken fungerende seksjonsleder Andreas Hamnes i Brønnøysundregistrene eller politisk rådgiver Jørund Leknes i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Begge parter henviser digi.no videre til fungerende informasjonssjef Gunn Janne Myrseth i FAD.

Men heller ikke Myrseth kunne gi noen videre forklaring utover det hun tidligere uttalte den 8. juni:

– På grunn av forretningsmessige og juridiske forhold kan vi ikke si noe om dette, uttalte hun.

Myrseth presiserer likevel overfor digi.no at sikkerhetsportalen nå har den høyeste prioritet hos FAD, og at det er mot dette prosjektet ressursene er rettet.

Det er Brønnøysundregisteret som skal drifte portalen, men det er BBS som har utviklet portalen.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys har tidligere forklart at det er mange hensyn å ta som de ikke selv er herre over. Det har vist seg å være mer krevende enn det man tidligere trodde å få leverandører av elektronisk ID til å levere tjenester i en felles sikkerhetsportal for offentlig sektor. Det er også utfordringer i forhold til å skape en vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter, mener hun.

Myrseth vil ikke svare på spørsmålet fra digi.no om at det kan være aktuelt å lyse ut avtalen på nytt.

Det vil uansett bli nødvendig for FAD å få på plass en avtale med en ID-leverandør. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må FAD etablere en egen ID-løsning.

I flere andre europeiske land, blant annet Danmark og Italia, valgte myndighetene å lage et eget digitalt ID-system for sine borgerportaler nettopp for å unngå krangel om penger og måtte vente på kommersielle leverandører.

BankID-systemet forespeiler nå kraftig utsettelse. Bankene som eier BankID ønsker seg en testperiode og mener at de tidligst kan være klare over nyttår.

Det er nå 500 000 norske innbyggere som har fått BankID og gjennom Norsk Tipping har over en million brukere fått Buypass-ID.

En lang rekke offentlige etater, blant annet kommunene, er ikke juridisk forpliktet av den inngåtte avtalen og står fritt til å velge.

Til toppen