Hysj-kontrollører kan for lite om IKT

EOS-utvalget ber Stortinget ta grep.

Hysj-kontrollører kan for lite om IKT
HENGER ETTER: Tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer leder et EOS-utvalg som fører kontroll med Norges hemmelige tjenester. Nå advarer hun om sviktende IKT-kompetanse. Bilde: Stortinget (CC)

Utvalget som skal kontrollere de hemmelige tjenestene i Norge, savner teknologisk kompetanse. Utvalgets leder Eldbjørg Løwer ber om mer penger og gjennomgang av mandatet.

EOS-utvalget ble opprettet av Stortinget for 17 år siden for å føre kontroll med etterretningstjenesten, overvåkingstjenesten og sikkerhetstjenesten her i landet, først og fremst Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og E-tjenesten.

Nå henger både utvalgets mandat og kompetanse – spesielt innen IKT – etter utviklingen.

Var robust

– Det er nødvendig å styrke utvalgets kontroll av tjenestenes tekniske informasjonshenting, argumenterer EOS-utvalgets leder i et brev til Stortingets presidentskap.

– Vi må også få en gjennomgang av arbeidsområdet vårt. Kontroll-loven, som regulerer EOS-utvalgets arbeid, var meget robust da den ble laget for 17 år siden. Men den teknologiske utviklingen har gått svært raskt siden da. Derfor ber vi Stortinget om en ekstern evaluering av måten vi jobber på, sier Løwer til NTB.

Sliter med å henge med

Hun får massiv støtte fra Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon.

– I lys av Snowden-saken har det gått opp for folk hvor store mengder data det er mulig å samle inn. Samfunnet er ekstremt mer teknologisk i dag enn da EOS-utvalget ble etablert for 17 år siden. Selv vi i Datatilsynet må slite for å henge med, og vi har 40 dyktige ansatte. EOS-utvalget har et sekretariat med fem jurister og en utvalgsleder som kun er engasjert på deltid. De må speile samfunnet på en helt annen måte, sier Thon til NTB.

Ber om millioner

Overfor Stortingets presidentskap har Løwer i første omgang bedt om 1,9 millioner kroner mer i året for å styrke utvalget juridisk, innen IKT og med samfunnsvitenskapelig kompetanse.

Samtidig etterlyses en uavhengig gjennomgang av utvalget.

– En slik evaluering kan gi verdifulle innspill av prinsipiell karakter, til utvikling av regelverket og for tilretteleggingen av den praktiske gjennomføringen av utvalgets kontrollvirksomhet framover, skriver Løwer i brevet.

– Spørsmålet om mer penger og evaluering av utvalgets virksomhet henger sammen, sier Løwer til NTB.

NSA-opplysninger?

Datatilsynets direktør sier det er et åpent spørsmål hvor mye EOS-utvalget ikke fanger opp.

– For eksempel er det en interessant og aktuell problemstilling om det finnes opplysninger i PSTs arkiver om nordmenn som amerikanske NSA har samlet inn og deretter overført til sine norske kolleger. Det tror jeg ikke EOS-utvalget har mandat eller muligheter til å gå inn i, slik det er i dag, sier Thon. (©NTB)

Les mer om: