Hysj-tjeneste får færre data

PST mener tilgangen er innskrenket etter 22. juli 2011.

Hysj-tjeneste får færre data
Trass ambisjoner om det motsatte, må PST i dag søke om innsyn i hvert enkelt dokument de behøver hos f.eks UDI. Bilde: digi.no

Tilgangen til offentlige registre er blitt innskrenket for PST i løpet av det siste halvannet året, mener PST-tillitsvalgt Lasse Roen.

PST fikk massiv kritikk etter terroraksjonen 22. juli 2011, men tilgangen til informasjon er snarere blitt dårligere enn bedre i tiden som har gått, skriver Aftenposten.

- Tilgangen til offentlige registre er innskrenket. Særlig gjelder det tilgang til passbilder, men nå er det også varslet en innskrenking av tilgangen til UDs registre. Siden 22. juli 2011 har vi heller ikke fått noen utvidede fullmakter på andre registre, sier Roen til avisa.

Flere offentlige etater har ifølge Aftenposten gått gjennom hjemmelsgrunnlaget for deling av informasjon og funnet ut at PST ikke kan få innsyn før nytt regelverk er på plass. Med dagens system må PST for eksempel søke om innsyn i hvert dokument de behøver hos UDI.

UDI, som har lagt om til elektronisk arkiv, ønsker imidlertid at PST skal få tilgang til dette, slik at politiet selv kan hente ut akkurat den informasjonen de trenger.

- Det finnes ikke gode nok hjemler for dette i dag. Det elektroniske arkivet har åpnet opp for nye muligheter, men hjemlene har ikke slått følge, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Også E-tjenesten mener at informasjonen må være lettere tilgjengelig enn i dag og at juridiske hindre som følge av taushetsplikt må fjernes for å sikre en effektiv informasjonsflyt.

Justisdepartementet går nå gjennom regelverket for politiets tilgang til ulike forvaltningsregistre. (©NTB)

    Les også:

Les mer om: