I 250 km i timen, hold henda på rattet

I 250 kilometer i timen bør du nok ikke prate i mobiltelefonen, har man endelig bestemt i Tyskland. Forbudet rammer også en annen gruppe kjøretøy.

I 250 kilometer i timen bør du nok ikke prate i mobiltelefonen, har man endelig bestemt i Tyskland. Forbudet rammer også en annen gruppe kjøretøy.

Her i Norge vil kanskje mange argumentere med at i 80-90 kilometer i timen burde det være både mulig og lov å gjøre flere ting enn å bare holde i rattet. Men i Tyskland der toppmodellene til Porsche, Mercedes og BMW kommer opp i 250 kilometer i timen, endrer regnestykket seg litt. Selv med flere filer og færre svinger, hjelper det ikke med airbag når noe skjer i hastigheter ellers reservert for piloter.

Nå har tyske myndigheter innført en lov mot tasting og prating mens du kjører, men loven går lengre enn i Norge. For i motsetning til her i Norden gjelder forbudet alle kjøretøyer, inkludert sykkel.

Det er dog åpning for handsfree-set slik som i Norge. Eier av dyre biler med mørke ruter vil derfor slippe billigere unna enn fattigfolk på sykkel. Men boten vil nok få de fleste nordmenn til å le: 260 kroner for bilister og 130 for syklister.

Til toppen