I all verden - Jobbnet.com er ledig!

Orkla-eide JobbNett AS har en tjeneste på Internett med navnet jobbnett.no. De finner det svært uheldig at InMedia AS, som nå er kjøpt av konkurrenten Jobshop, omtales som Jobbnett. I mellomtiden slåss resten av aktørene for å fullføre jobbkaoset.

Orkla-eide JobbNett AS har en tjeneste på Internett med navnet jobbnett.no. De finner det svært uheldig at InMedia AS, som nå er kjøpt av konkurrenten Jobshop, omtales som Jobbnett. I mellomtiden slåss resten av aktørene for å fullføre jobbkaoset.

Jobbnett.org er slett ikke det samme som Jobbnett.no.

Og ihvertfall ikke det samme som Jobbnett.com.

Jobbnett.org, som ble kjøpt av Jobshop i går, har hittil vært eid av selskapet InMedia. Nummer to, Jobbnett.no, er eid av Orkla Media og drives av et datterselskap ved navn JobbNett AS. Det tredje domenenavnet, Jobbnett.com, er ennå ikke aktivt, men likefullt registrert av bransjebladet Ingeniør Nytt.

+Din sjanse?

I tillegg kunne vi ha opplyst deg om at Jobnet.com er tatt av amerikanske Online Opportunities som har gjort stor suksess med tjenesten i USA. Jobb.net er registrert av norske Arbeidsmarkedstetaten (uten å være tatt i bruk), mens Job.net ble registrert av amerikanske WebSoft i 1996 og tilbyr foreløpig bare en Java-teaser på webtjenesten.

Dermed er det bare Jobbnet.com, med to "bb"-er og én "t", som er ledig på jobbnett-markedet.

- Vi må leve med at det er total navneforvirring på stillingsmarkedet på Internett, sier administrerende direktør i JobbNett AS, Jarle Drevdal, til digi.no.

-I tillegg til selskapene Jobshop, Jobline og NettJobb, er det tre tjenester som opererer under navnet Jobbnett. Jobbnett.no, Jobbnett.org og Jobbnett.com.

Drevdal var slett ikke fornøyd med meldingen om at Jobbnett ble kjøpt opp som verserte i media i går og i dag. Utenom digi.no, var det svært få som greide å nyansere oppkjøpet med at det var en domeneadresse med navnet Jobbnett som ble overdratt, ikke et aksjeselskap.

Drevdal hevder det er lenge siden Orkla reserverte domenenavnet Jobbnett.no. Den ble registrert 22. oktober 1996 og selve prosjektet JobbNett begynte i januar 1998.

Han sier videre til digi.no at selskapet fikk en forespørsel fra InMedia 31. mai i år, der de påberoper seg rettighetene til navnet Jobbnett. InMedias argument var at selskapet mener å ha opparbeidet seg et merkevarenavn.

JobbNett AS mente at InMedia påberopelse om førsterett til navnet ikke kunne aksepteres.

- Hvorfor tok dere navnet JobbNett da dere visste at det var en annen tjeneste som opererte under samme navn?

- Vi visste det ikke. Vi oppdaget ikke at det var noe som het jobbnett.org før i fjor høst. Vi sjekket da mulighetene for å hindre dem i å bruke navnet. Jobbnett.org ble registrert av selskapet IMP AS (det ene av de to selskapene som senere ble til InMedia) den 17. februar i fjor. Vi lot saken ligge med det, fordi selskapet hadde rettighetene til sitt domenenavn.

Han venter foreløpig på svar fra InMedia, men har ingen planer om å føre saken videre, altså eventuelt gå til rettsak. Uansett forsvinner konkurrentens merkevarer inn i Jobshop-merkevaren innen utgangen av året. Det opplyste Jobshop til digi.no i går.

Så hva kan man gjøre med denne forvirringen?

Drevdals råd er å innta en klar profil, og satse på kvalitet istedenfor kvantitet. Samt fokusere på én målgruppe.

JobbNett selv, har ikke riktig greid å gjøre dette ennå. Fremdeles prøver selskapet å favne over alle typer ledige stillinger på nettet, selvom lederstillinger og krav til høy utdannelse blir viet størst oppmerksomhet.

Sjefen for InMedia (unnskyld; tidligere InMedia - eier av Jobbnett.org - nå Jobshop) Per Mazarino er for tiden på ferie, og det har ikke lykkes digi.no å nå ham for en kommentar.

Til toppen