I dag er mobilnummeret ditt

Fra og med i dag kan du bytte mobiloperatør og beholde ditt mobilnummer. Mobilreformen flytter makten over mobilnummeret fra mobiloperatøren til forbrukeren.

Ordningen heter nummerportabilitet, og gjelder alle mobilselskap i Norge. Har du et telefonabonnement eller kontantkort kan du ta kontakt med den operatøren du vil benytte, og be om å få bli kunde. Operatøren vil gjøre jobben for deg og det koster ingenting. Noen dager vil det imidlertid ta. Telenor Mobil skriver i en pressemelding onsdag at det vil ta sju dager.

Du kan også bytte selv om du har inngått avtale om bindingstid, men må da trolig betale tilbake til operatøren den subsidieringen som operatøren betalte for å få deg som kunde.

Ingen mobilselskap har så langt sagt at de vil kreve betaling for utgifter de har i forbindelse med overflytting av abonnement, noe de ifølge Post- og teletilsynet kan. En slik avgift må det informeres om på forhånd.

Nummerportabilitet gjelder ikke NMT.

Post- og teletilsynet mener den største fordelen er at mobilkundene enklere kan velge å være kunde hos det selskapet som gir det beste tilbudet. I tillegg slipper kunden å melde fra til venner og bekjente om skiftet nummer, noe som hindrer mange fra å bytte operatør i dag, eller som påvirker manges valg av mobiloperatør. Med nummerportabilitet kan du beholde nummeret hele livet.

Post- og teletilsynet forventer økt konkurranse, og derigjennom lavere priser, dersom målsettingen om operatørbytte slår til.

Merk dessuten dette: Kontantkortkunder kan ikke regne med å få overført saldoen til en ny operatør, selskapet du flytter fra kan ikke ta seg betalt så lenge du ikke har igjen bindingstid på et abonnement, abonnementet er operativt selv i den perioden overflyttingen tar, du får et nytt SIM-kort fra din nye operatør.

Nummerportabilitet for mobiltelefoni er tidligere gjennomført i Danmark, Sverige, Storbritannia, Nederland, Sveits og Spania.

Post- og teletilsynet gir følgende råd før du bytter operatør;

1. Tenk nøye gjennom dine mobilvaner:

Når på døgnet ringer du?

Har du mange korte, eller få lange samtaler?

Ringer du oftest til mobiltelefon eller til fasttelefon?

Sender du ofte SMS-meldinger?

Hvilke andre tjenester trenger du - svartjeneste, WAP eller data?

2. Sammenlign prisene/tilbudene hos de forskjellige selskapene.

3. Sammenlign de forskjellige mobilnettenes dekning. Oversiktskart kan du finne på selskapenes hjemmesider.

4. Dersom du bruker mobilen mye i utlandet, bør du sammenligne prisene/tilbudene hos de forskjellige selskapene. Husk at når du befinner deg utenfor Norge må du betale for å motta samtaler og SMS-meldinger.

5. Les nøye gjennom avtalen med nåværende mobilselskap. Sjekk spesielt om du har lang bindingstid.

En undersøkelse laget av ResearchLab i august viser at over en halv million mobilkunder vil bytte mobiloperatør fra og med i dag. Den viser at Telenor Mobil ser ut til å være den leverandøren som i minst grad vil miste andeler av sine brukere, og samtidig kapre flest fra konkurrerende operatører.

300.000 av de som ønsker å bytte operatør vet ikke hvilken operatør de skal bytte til.

Danmark etablerte nummerportabilitet for mobil 1. juli, og så langt har 30.000 dansker byttet mobiloperatør. Ordningen ble etablert i Sverige fra 1. september og førte til et stort utbud av nye og subsidierte mobiltelefoner.

Til toppen