I fjor måtte bankene begynne å dele kundedata med tredjeparter. Nå ber EU om innspill til hvordan å unngå misbruk

Datatilsynene i EU skal definere behandlingsgrunnlag, viderebruk og oppklare forvirring rundt ordet «samtykke» når uavhengige aktører får innovere med våre bankopplysninger.

I fjor måtte bankene begynne å dele kundedata med tredjeparter. Nå ber EU om innspill til hvordan å unngå misbruk
Tobias Judin, seksjonssjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel

Det europeiske personvernrådet har nylig vedtatt retningslinjer om forholdet mellom personvernforordningen (GDPR) og EUs andre betalingstjenestedirektiv (PSD2).