I Kråkerøy selges det legemidler over web

Et norskutviklet system for e-handel med legemidler, farmaWeb.no, skal utprøves av Kråkerøy apotek.

I en pressemelding fra Amenta Software, opphavet til farmaWeb.no, heter det at systemet skal gjennomgå pilottesting hos norgesapoteket Kråkerøy. Det er første gang legemidler handles over Internett i Norge. Kundene er sykehus, legesentre og sykehjem, men også kronisk syke, heter det.

Daglig leder Haldor Husby understreker at farmaWeb.no ikke er beregnet på salg til privatpersoner men til registrerte og fortrinnsvis profesjonelle brukere. Hensikten er å fjerne en betydelig flaskehals i salg av apotekvarer til slike kunder. Siden legemiddelbestilling bare kan utføres av godkjente rekvirenter, inneholder system et opplegg for å autentisere brukerne.

Amenta regner med å utvide systemet med en tilsvarende sikker løsning for innlevering av resepter over web, i løpet av andre kvartal i år.

Erfaringene fra Kråkerøy kan føre til at ytterligere fire apotek i Østfold tar systemet i bruk.

Til toppen