I mangel av bot lover Ballmer bedring

Microsoft-sjef Steve Ballmer vil "superfokusere 100 prosent" på at selskapet holder seg til forliket med USAs justisdepartement.

Microsofts toppsjef Steve Ballmer talte i går ved en tilstelning organisert av Brookings Institution, et uavhengig og privatfinansiert forskningsinstitutt som har spesialisert seg på offentlig økonomisk politikk og dens virkninger.

Ballmer brukte anledningen til å gå gjennom virkningen av det store forliket som nylig ble godkjent av dommeren, og som antas å sette punktum for den store monopolsaken som USAs justisdepartement har ført siden våren 1998. Instituttet var blant dem som gikk ut til støtte for den forrige dommerens kjennelse om å dele opp Microsoft i to mindre selskaper, en kjennelse som ble forkastet etter en ankeprosess.

Å overbevise Brookings om at et forlik som ikke engang medfører bot, langt mindre deling, likevel vil føre til sunnere konkurranseforhold og bedre forbrukernes situasjon, er viktig for at Microsoft skal lykkes med sin nye, mykere taktikk.

Les også

Ballmer sa at forliket pålegger Microsoft nye forpliktelser, regler og ansvar, som selskapet er "superfokusert 100 prosent" på å etterkomme. Han roste det som den "mest rettferdige og beste måten" å løse saken, og slo fast at det utgjør en "grunnleggende del" av skillet mellom dagens og fortidens Microsoft.


Skiftet i væremåte som Microsoft har gjennomført de siste årene var et sentralt tema for Ballmer. Han sa Microsoft var overrasket over hvor lite støtte selskapet fikk i monopolsakens første tid.

- Vi har lært mye de siste få årene om vårt eget ansvar. Vi har lært at vi trenge et annet perspektiv i forhold til det å være ledende i bransjen, sa han ifølge amerikanske avisreferater.

Forholdet til konkurrenter og partnere dreies heretter mot å "fostre bransjesamarbeid i nye og ulike måter". Målet er en ny "samarbeidsera" som vil bedre teknologien og gjøre den enklere å bruke.

I tråd med de nye perspektivene, vil Microsofts utviklingsbudsjett økes med 15 prosent, til fem milliarder dollar.

Til toppen