I Norge står PC-salget stille i 2001

Prognosene som administrerende direktør Håvard Larsen i Compaq Norge forholder seg til, viser samme verdi på PC-omsetningen i Norge i 2000 som i 2001.

På en pressekonferanse onsdag la administrerende direktør Håvard Larsen i Compaq Norge fram en oversikt over de norske markedsprognosene som han forholder seg til for 2001. Prognosene er utarbeidet på grunnlag av tall fra IDC og DMR. De gjelder hele det norske PC-markedet, fordelt på nisjene stasjonære, bærbare og hånd-PCer.

Tabellen ser slik ut:

året 1999 året 2000 året 2001
stasjonære PC-er
enheter solgt 295 000 233 000 210 000
endring i prosent -21 % -10 %
verdi i millioner NOK 2 871 2 250 1 980
endring i prosent -22 % -12 %
bærbare PC-er
enheter solgt 72 000 97 000 116 000
endring i prosent 35 % 20 %
verdi i millioner NOK 1 620 2 007 2 196
endring i prosent 24 % 9 %
hånd-PC-er
enheter solgt 32 000 65 000 77 000
endring i prosent 103 % 18 %
verdi i millioner NOK 108 261 342
endring i prosent 142 % 31 %
Samlet omsetning i millioner NOK 4 599 4 518 4 518
endring i prosent -2 % 0 %

Det mest oppsiktsvekkende ved denne oppstillingen er at den viser hvordan den sterke økningen innen bærbare og hånd-PC-er nesten greier å kompensere i verdi for den store nedgangen innen stasjonære PC-er i 2000, og at det samlede omsetningsnivået holder seg på samme nivå i 2001 som i 2002.

Larsen er også opptatt av omsetningen som en gjennomsnittlig PC i hver kategori genererer. Denne tabellen ser slik ut:

Omsetning per enhet:
året 1999 året 2000 året 2001
stasjonære PC-er 9 732 9 657 9 429
endring i prosent -1 % -2 %
bærbare PC-er 22 500 20 691 18 931
endring i prosent -8 % -9 %
hånd-PC-er 3 375 4 015 4 442
endring i prosent 19 % 11 %

- Innen bærbare er det entry level-maskinene som kommer. Innen hånd-PC-ene er det motsatt. Der selges det stadig flere av de dyrere maskinene. Det gjenspeiler behovene på bedriftsmarkedet, der vi har vår tyngde, i motsetning til privatmarkedet, som er det markedet Palm primært sikter mot, mener Larsen.