I u-land leveres bredbånd per buss

I u-land leveres bredbånd per buss

Internett fra rutebuss eller motorsykkel med WLAN er en populær tjeneste i bygder uten bredbånd.

Den ideelle organisasjonen United Villages bruker teknologi fra First Mile Solutions for å tilby Internett-tjenester i fattige bygder i utviklingsland. Løsningene har vært utprøvd og videreutviklet gjennom flere års vellykket praksis i så forskjellige land som India, Kampuchea, Rwanda og Paraguay.

Opphavet til teknologien – «cached WiFi intelligence» – er et MIT-prosjekt fra 2002. Prinsippet er at en rutebuss eller en motorsykkel kjører rundt på landsbygda med en enhet som kombinerer et masselager og et trådløst aksesspunkt.

Det trådløse aksesspunktet brukes til to ting: Når kjøretøyet er innenfor rekkevidden til en tjeneste med internettilgang, lastes utvalgt internettinnhold til lageret. Ellers vil aksesspunktet tilby tilgang til innholdet på lageret.

Forespørsler etter innhold som ikke er på lageret, registreres automatisk, og lastes ned neste gang kjøretøyet har internettilgang. Teknologien er også i stand til å håndtere private tjenester som e-post og talemeldinger. I noen prosjekter kan brukere uten mobiltelefon benytte seg av tjenesten til å sende og motta SMS.

Erfaringene viser at ordningen er i stand til å tilby hensiktsmessige og effektive tjenester til rundt 1 dollar per bruker. Til sammenlikning krever vanlige mobiltjenester investeringer på rundt 600 dollar per bruker. Tanken er ikke å erstatte andre former for mobil tilgang til telefoni eller Internett. Poenget er å komme i gang med tjenester i strøk der man ikke har den nødvendige infrastrukturen for vanlige tjenester, og kanskje må forsone seg med at denne infrastrukturen er mange år unna.

Kjøretøyene med oppdatert og utvalgt innhold besøker bygder opptil seks ganger per dag. Hvis lageret og aksesspunktet er plassert på en rutebuss, oppdateres de lokale lagrene mens passasjerer går av og på ved den vanlige holdeplassen.

Forretningsmodellen krever at brukere betaler et abonnement, og noen ganger et beskjedent tilleggsbeløp for å få tjenester som ikke er «på menyen».

Det typiske er at brukerne forholder seg til en lokal tilbyder som til enhver tid har en speilkopi av innholdet på kjøretøyets lager, og får det oppdatert hver gang kjøretøyet passerer. Denne tilbyderen kan gjøre innholdet tilgjengelig gjennom en PC på en kafe, eller gjennom et eget WLAN-aksesspunkt.

Materiale på nettstedet til United Villages, tyder på at svært mange foretrekker rimelig tilgang til utvalgt innhold, framfor dyrere tjenester fra trådløse operatører som ville gitt dem tilgang til hele Internett, uten tidsforskyvning. Prisfallet på harddisker gjør det stadig rimeligere å tilby stadig mer innhold.

I et intervju med BBC forteller United Villages-gründer Amir Hasson at bygde-India bare er opptatt av 0,003 prosent av det samlede Internett.

– De vil vite resultater fra cricket-kamper, de vil ha de siste bildene av Aishwarya Rai, og de høre et utvalg av de nyeste Bollywood-låtene, sier Hasson.

United Villages og First Mile Solutions tilbyr veiledning i hvordan man kan komme i gang med denne typen prosjekter. Man kan få hjelp til å velge hensiktsmessig valg og plassering av aksesspunkter som oppdaterer innholdet til og fra kjøretøyene, ruteplanlegging, innhenting av brukerbehov, valg av betalingsordninger med mer. United Villages har utviklet en form for kontantkort: «DakNet Prepaid Services».

I virkelig isolerte strøk har man med hell kunnet tilby en variant av tjenesten via esel.

Til toppen