I Utah er bredbånd et offentlig ansvar

17 byer i delstaten Utah har gått sammen om å knytte alle hjem og kontorer sammen i et fiberoptisk nett.

17 byer i delstaten Utah har gått sammen om å knytte alle hjem og kontorer sammen i et fiberoptisk nett.

De 17 byene, hvorav storbyen Salt Lake City, har fattet en prinsipiell beslutning om å betrakte bredbåndsinfrastruktur som et like selvfølgelig offentlig anliggende som veier, broer, avløp og skoler. I fjor våres etablerte de Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency, forkortet UTOPIA, for å bygge et nettverk der fiberoptikk skal føres helt inn i alle hjem og kontorer. Brukerne – 34.500 bedrifter og 248.000 husholdninger med til sammen 723.000 innbyggere – skal få båndbredde på rundt 100 Mb/s. Nettet skal levere blant annet digital tv og telefoni i tillegg til Internett.

Kostnadene er beregnet til 450 millioner dollar, og finansieringen er ikke sikret – ikke utypisk i det offentlige. I prinsippet skal brukerne selv dekke de løpende utgiftene, slik at man slipper finansiering fra skatteinntekter. Et foreløpig anslag tyder på at nettleie vil komme på 28 dollar per måned for en vanlig husholdning.

Bak prinsippbeslutningen om å etablere Utopia ligger misnøye med hva markedskreftene har fått til. På nettstedet gis denne forklaringen:

– Telekombransjen har ikke forbedret infrastrukturen med tanke på avanserte teletjenester som telemedisin, fjernarbeid, video på forespørsel, fullverdig toveis videotelefoni og liknende produkter. DSL, kabelmodem, trådløse nett og satellittjenester savner alle den toveis båndbredden som fordres av slike tjenester.

Utopia har gjennomført undersøkelser som "antyder at kundene vil bli stadig misfornøyde med pris/nytte-forholdet i dagens teletjenester." De mener at nettkapasiteten må økes drastisk for å oppmuntre til og støtte etableringen av nye innovative tjenester som forbrukerne hadde etterspurt dersom de var tilgjengelige. Med et høykapasitetsnettverk i offentlig eie, vil private kunne konkurrere om å tilby nye og verdifulle tjenester, heter det.

I første omgang regner man med at private vil tilby videokringkasting, telefoni og internettilgang. Deretter ser man for seg høydefinisjonsvideo, video på forespørsel, tjenester for sikkerhet og overvåkning av hus, telemedisin med kontinuerlig overvåkning, interaktiv læring med video, avanserte spilltjenester, videokonferanser, fildeling, fullskjerms videotelefoni og så videre.

Til toppen