IA-64 fordrer nybrottsarbeid innen programvare

- Intels 64 biters arkitektur (IA-64) er en helt ny måte å konstruere prosessorer. Det stiller nye krav til operativsystem, kompilatorer og applikasjoner, sier Kim Knudsen i Hewlett-Packard.

- Intels 64 biters arkitektur (IA-64) er en helt ny måte å konstruere prosessorer. Det stiller nye krav til operativsystem, kompilatorer og applikasjoner, sier Kim Knudsen i Hewlett-Packard.

Til grunn for IA-64-prosessorene, ligger designprinsippet EPIC som er noe helt annet enn RISC, prinsippet som ligger til grunn for dagens server- og arbeidsstasjonsprosessorene til Compaq, Sun, Hewlett-Packard, IBM, Apple og SGI, forklarer Kim Knudsen. RISC fikk opp farten ved å forenkle instruksjonsstrukturen (forkortelsen står for "reduced instruction set computer"). Mye av ytelsesutviklingen de siste årene har vært knyttet til høyere klokkefrekvens og tettere kretser. Nå er man i ferd med å butte mot fysiske grenser for hvor tett kretser kan pakkes og hvor raskt klokka kan gå. EPIC - "explicitely parallel instruction computing" - skal få opp farten ved å gjøre det mulig å behandle opptil 20 instruksjoner samtidig, og ved å gjøre prosessoren i stand til å spå hvilke instruksjoner ligger nærmest i rekken, og forberede seg deretter.

- HP er ikke i ferd med å avvikle RISC, understreker Knudsen. - Vi er ute med versjon 8600 av PA-Risc-prosessoren, og har satt av flere hundre millioner dollar til å utvikle den videre. Versjonene 8700, 8800 og 8900 er under planlegging.

RISC-prosessorer har fortsatt et utviklingspotensial. Men dette er ikke nok for et selskap som ser lenger fram i tid. Derfor begynte HP tidlig på 1990-tallet å tenke på alternative muligheter å konstruere prosessorer på. Ideene rundt EPIC er ikke nye. Men HP innså at å realisere dem ville kreve større ressurser enn selskapet er i stand til å mobilisere alene. Derfor ble det tatt et initiativ til et samarbeid med Intel. IA-64 er en følge av dette initiativet.

- IA-64-prosessorene bygger på EPIC-prinsippet, og vil fjerne mye av den begrensningen som maskinvaren hittil har utgjort. Vi forventer radikalt bedre ytelse, kanskje ikke med den første versjonen, Itanium. Men neste versjon, McKinley, venter vi mye av.

Planene til McKinley skal nå være klare, og det er ventet at Intel vil presentere og demonstrere prosessoren på en utviklerkonferanse som selskapet arrangerer fra tirsdag neste uke. HP har likevel valgt å satse på Itanium-maskiner fra sommeren av.


- Parallellisering på instruksjonsnivå og evne til å spekulere i hvilke instruksjoner som er på vei, gir ingen gevinst av seg selv. Programvaren må tilpasses. Operativsystemer må tunes spesielt. Kompilatorer, som oversetter programinstruksjoner til maskinkode, vil spille en nøkkelrolle.

Knudsen regner med tre operativsystemer til IA-64 i første omgang: Linux, HP-UX og Windows. HP garanterer at applikasjoner for HP-UX vil kunne kjøre uten rekompilering på både PA-Risc og IA-64. Dessuten er Oracle 9i - et databaseverktøy som har flere egenskaper som vanligvis tillegges et operativsystem, blant annet eget filsystem - klargjort for IA-64.

- Andre som har vist interesse for IA-64 er Novell og IBM med sitt Monterey-prosjekt. Når det gjelder Irix fra SGI, AIX fra IBM, Solaris fra Sun og Tru64 fra Compaq, sier leverandørene at disse operativsystemene ikke skal legges til rette for IA-64. Jeg tror slike uttalelser må ses i lys av at leverandørene også har egne prosessorplattformer å forsvare. Jeg er ganske sikker på at Sun, som allerede har en Solaris for Intels 32 biters prosessorer, også vil komme med en Solaris for IA-64. Arkitekturen er som kjent, fritt tilgjengelig.

Hvis denne visjonen slår til, og IA-64 blir så kraftig som Intel og Hewlett-Packard tror, kan konkurranseforholdene på storsystemsiden forskyves.

- Når alle har den samme prosessoren, er det de som forener det beste operativsystemet med de beste kompilatorene som vinner. Internt i HP har vi brukt mye tid på kompilatorer gjennom mange år. Vi kommer til å se en stor utvikling på kompilatorfronten. Kanskje vil kompilatoren ha opptil 70 prosent innvirkning på ytelsen til en bestemt løsning. Den beste kompilatorteknologien vil vinne, og jeg kan ikke tro annet enn at Sun, Compaq og IBM også arbeider veldig hardt med dette.

Intern parallellisering stiller også nye krav til applikasjonsleverandørene.

- Oracle, SAP og de andre som lager bedriftssystemer må også gjøre sitt. Oracle har hatt 64 biters teknologi lenge og må antas å ha kommet langt. Det samme gjelder Sybase, Informix, SAP og Baan, for å nevne noen. Microsoft står antakelig overfor større utfordringer.

Til toppen