Ibas blir størst på dataredning

Med et overraskende oppkjøp blir norske Ibas størst på redning av tapte data i Europa.

Med et overraskende oppkjøp blir norske Ibas størst på redning av tapte data i Europa.

Norske Ibas, tidligere en del av Norman, har gjennomført et overraskende oppkjøp. Selskapet har snappet opp sin største europeiske konkurrent, engelske Vogon og blir dermed markedsleder i Europa innenfor datarekonstruksjon og dataetterforskning.

- Med dette oppkjøpet når vi vårt mål om å bli markedsleder i Europa. Vogon og Ibas utfyller hverandre svært godt på teknologi, kompetanse, tjenester, kunder, samt salgs- og produksjonsnett, sier administrerende direktør i Ibas, Bjørn Arne Skogstad.

Ibas mener at de jobber med med tradisjonell datarekonstruksjon av skadet og havarert utstyr, mens Vogon mest har spesialisert seg på dataetterforskning. Oppkjøpet gir mulighet til å kombinere to fagmiljøer og forskningsavdelinger til ytterligere økt løsningsgrad og kapasitet i kompliserte oppdrag, skriver Ibas i sin pressmelding.

Fordi disse systemene mye består av egenutviklet teknologi, er det trolig særlig på forsknings/utviklings-budsjettene at man har mye å spare.

Årsaken til oppkjøpet er ikke vanskelige å analysere seg til: Vogon går med underskudd.

Det engelske selskapet for 72,1 millioner kroner og fikk et driftsresultat på minus 7,1 millioner kroner i fjor. Tilsvarende tall for Ibas var NOK 91,7 millioner med driftsresultat på NOK 10,2 millioner. Etter oppkjøpet vil antall ansatte i Ibas øke fra 89 til 171. Selskapets hovedkontor vil fortsatt være på Kongsvinger, understreker Ibas.

Oppkjøpet gjennomføres ved at Ibas kjøper 100 prosent av aksjene i Vogon, som drives videre som eget selskap ut 2005. Fra 1. januar 2006 skal de to selskapene være integrert.

Oppkjøpet betales gjennom en såkalt "earn-out" modell der betalingen bestemmes av resultatet i Vogon i år. Minimumsprisen blir 47 millioner kroner og maksimumsprisen blir 109 millioner kroner.

Ibas mener oppkjøpet vil gi kostnadssynergier ved investeringer i nye markeder, markedsføring, lokasjoner, leverandører og overlappende supportfunksjoner i størrelsesorden 7-10 millioner kroner i løpet av 2006 når man har slått sammen selskapene.

- Det nye selskapet vil få en viktig posisjon i det internasjonale datasikkerhetsmarkedet, og klart styrke forutsetningene for å levere omsetnings- og resultatvekst fremover, sier Skogstad i pressemeldingen.

Oppkjøpet finansieres ved fri likviditet i Ibas, aksjeemisjon og lån. Styret foreslår en emisjon med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer på 30,0 millioner. Emisjonen er garantert av flere større aksjonærer.

Til toppen