IBAS: Mann med brukket bein løper ikke maraton

Guro Bye, leder for avdelingen for datarekonstruksjon ved Ibas, advarer i denne kommentaren mot bruk av programvare som PowerQuests Search & Rescue i forbindelse med harddiskfeil.

Guro Bye, leder for avdelingen for datarekonstruksjon ved Ibas, advarer i denne kommentaren mot bruk av programvare som PowerQuests Search & Rescue i forbindelse med harddiskfeil.

"digi.no skriver den 13. mai om PowerQuest som i disse dager lanserer et produkt kalt 'Search&Rescue', med lett-versjonen 'Lost&Found'. Ibas AS har ikke hatt anledning til å teste produktene enda. Et sympatisk trekk ved dette produktet er at det (i følge omtale) ikke skriver til den skadede enheten, men kopierer gjenopprettede filer til en annen disk. Dermed har profesjonelle mulighet til å overta dersom dette produktet ikke skulle klare jobben, forutsatt at disken ikke hadde en fysisk/hardware skade før programmet ble kjørt. Og nettopp i forhold til denne problemstillingen mener vi det er på sin plass med en liten advarsel.

PowerQuest sier selv at de eneste begrensningene ved programmet er at det ikke kan rekonstruere 'overskrevne sektorer og disker som ikke spinner'. På PowerQuests web-side står det at produktet blant annet kan rekonstruere data 'from corrupted media caused by disk crash'. Dette faller på sin egen urimelighet. Slik vi oppfatter 'disk crash' så er dette en skade på selve media, forårsaket av at lesehodet har kommet i kontakt med selve lagringsmedia/platen på en slik måte at noe av magnetbelegget er skrapet av. Et disk krasj kan variere i omfang, fra å ødelegge noen få sektorer til at magnetbelegget er skrapet bort fra hele plater. Krasj er en svært vanlig skade på disk. Av de rekonstruksjons oppdragene Ibas hadde i 1998 var skaden i hele 36 prosent av tilfellene forårsaket av disk krasj. I så mange som 73 prosent av sakene hadde diskene en eller annen from for fysisk skade eller hardware feil. Det å starte et automatisk rekonstruksjonsprodukt som dette på en disk med et begynnende disk krasj, er omtrent som å be en mann med brukket ben om å løpe maraton. Man vil forstå at skaden svært raskt forverres, om man ikke behandler den skadede harddisken med forsiktighet. I harddiskens tilfelle kan det være snakk om sekunder fra en liten, forholdsvis ubetydelig skade, har utviklet seg til en total skade der alle filer bokstavelig talt er pulverisert og selv ikke Ibas kan rekonstruere noe. Vårt poeng er at man må være klar over at dersom man utsetter disken sin for et slikt automatisk verktøy så kan man risikere å ødelegge enhver mulighet for å redde filene sine. Det krever kyndighet og rett verktøy for å avgjøre om et problem skyldes en fysisk skade.

Et annet poeng man bør være klar over dersom man velger å bruke denne typen produkt er at et slikt program kan ikke være forberedt på takle alle eventualiteter. Enhver disk som har vært i bruk har sin egen historie: hvor mange og store partisjoner, i hvilken rekkefølge er programvare installert, på hvilken måte er disken brukt, hvilke typer filer er lagret og når i diskens historie ble de lagret, hvor lenge har disken vært i bruk. Alt dette og mer til er med på å gjøre enhver disk unik. Selv om samme problem skulle ramme to tilsynelatende like disker, vil skaden kunne bli svært forskjellig og innsatsfaktorene må tilpasses deretter. For eksempel: Hvor stor skade CIH-viruset gjorde på forskjellige disker varierte mye mer enn en skulle tro. Faktisk varierte det også hva viruset hadde gjort! Et automatisk rekonstruksjons verktøy kan være et godt hjelpemiddel i hånden på en som er i stand til å vurdere skadens omfang og kjenner verktøyets begrensninger.

Et godt råd til slutt: Er du i en data-taps situasjon og leter etter en løsning? Vurder først verdien av dataene og i hvilken grad du er villig til å ta risiko. Har du råd til å risikere å ødelegge filene dine slik at selv profesjonelle ikke en gang kan redde dem? Da kan et slikt automatisk verktøy være en god mulighet. Har du ikke råd til å ta denne risikoen så overlat til profesjonelle å gjøre jobben."

Guro Bye er avdelingsleder datarekonstruksjon i IBAS

Til toppen