Ibas økte kraftig

Ibas melder om solid vekst innen sine tre områder: datarekonstruksjon, datasletting og dataetterforskning.

Ibas melder om solid vekst innen sine tre områder: datarekonstruksjon, datasletting og dataetterforskning.

Ibas Holding økte omsetningen med 20,3 prosent til 25,4 millioner kroner i tredje kvartal 2004, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Resultat før skatt økte fra 3,8 millioner kroner til 4,0 millioner. Årets tredje kvartal er dermed Ibas' beste noensinne.

– Veksten kommer fra alle virksomhetsområder, datarekonstruksjon, datasletting og dataetterforskning, presiserer administrerende direktør Bjørn Arne Skogstad. – Det er også tilfredsstillende at Ibas har 20,8 prosent EBITDA-margin i en periode hvor vi har økt vår satsing innen salg og markedsføring.

EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger) ble 5,3 millioner i tredje kvartal i år, opp fra 4,7 millioner i samme kvartal i fjor. EBITDA-marginen ble 20,8 prosent i kvartalet (2003: 22,4 prosent), og 15,5 prosent hittil i år (2003: 14,1 prosent).

I tredje kvartal ble regnskapet belastet med 0,4 millioner i engangskostnader relatert til børsintroduksjon. Kostnader i forbindelse med fisjonen fra Norman ASA på 3,0 millioner ble belastet Ibas' regnskap i første halvår. Korrigert for engangskostnader er EBITDA-margin i 3. kvartal 22,4 prosent, og 16,1 prosent hittil i år.

Ibas har i kvartalet tegnet avtale med et av verdens største skadesaneringsselskap Belfor International for Europa og Asia. Avtalen innebærer at Belfor vil overlate all datarekonstruksjon ved vann- og brannskader til Ibas.

Gjennom Siemens Business Services har Forsvaret inngått avtale med Ibas om sikker datasletting. Avtalen omfatter sletting på alle graderte PC-er Forsvaret vil utrangere de neste fire årene. For Ibas er Forsvaret en viktig signalkunde som fokuserer på dataenes sensitivitet, og som tar sikkerhetsrisikoen ved utrangering på alvor.

Ibas ble fisjonert fra Norman ASA og børsnotert den 20. august 2004. Fisjonen fra Norman gir Ibas en stor mulighet for vekst i et fragmentert europeisk marked hvor konsolideringsmulighetene er til stede. Fisjonen og Ibas sin unike teknologi gir selskapet et godt utgangspunkt for å lykkes med en vekststrategi i Europa.

Ibas økte kontantbeholdningen med 2 millioner i 3. kvartal, og har nå en kontantbeholdning på 22 millioner. Selskapets har en egenkapitalandel på 48,1 prosent, mot 43,5 prosent 1.1.2004.

Til toppen