Ibas sletter diskene enda raskere

Ibas ExpertEraser gir tilnærmet fullkommen sletting av harddiskdata. Versjon 2.0 øker slettehastigheten med 650 prosent.

Problemet med følsomme data som overvintrer på kasserte harddisker, eller på disker i PC-er som omsettes brukt, løses forholdsvis enkelt gjennom Ibas-produktet ExpertEraser. Ibas forteller at det har vært med å slette 60.000 PC-disker i 2002, stort sett hos store selskaper.

Les også:

Programmet har en rekke konkurrenter som distribueres gratis. Ibas peker på at mens harddiskstandarder utvikles uavhengig av PC-enes BIOS og operativsystem, er all kjent shareware prisgitt nettopp disse elementene. En annen ulempe ved shareware, ifølge Ibas, er at den ikke oppdateres for å ta hensyn til endringer i harddiskstandarder. Følgen er ufullstendig sletting, spesielt ved større ATA-disker, der kjent shareware lar vesentlige mengder data stå igjen. Vedlikeholdet av ExpertEraser innebærer en kontinuerlig oppfølging av nye harddiskstandarder, samtidig som man sikrer kompatibilitet bakover.

Versjon 2.0 av ExpertEraser dekker ATA6/LBA 48, og skal kunne slette gamle og nye harddisker hundre prosent. Den har også fått en betydelig ytelsesheving. Tidsforbruket per slettet gigabyte skal være redusert fra fem minutter til førti sekunder, tilsvarende en hastighetsøkning på 650 prosent.

Skal du skrote PC-en din, kan ExpertEraser være en rimelig forsikring for å verne følsomme opplysninger som bankkonto, passord og så videre. En enbrukerversjon koster 290 kroner inklusiv moms. For storforbrukere finnes en tilpasset rabattstruktur. Ti slettinger koster for eksempel 1990 kroner.

Til toppen