Ibas vraker engelske Vogon

Datasikkerhetsselskapet Ibas har besluttet å avslutte fusjonsforhandlingene med den engelske konkurrenten Vogon.

Datasikkerhetsselskapet Ibas har besluttet å avslutte fusjonsforhandlingene med den engelske konkurrenten Vogon.

Ibas, et heleid datterselskap av Norman ASA, har i dag besluttet å avslutte forhandlingene om sammenslåing med det engelske selskapet Vogon International Ltd.

- Vi er store på datarekonstruksjon og Vogon er store på dataetterforskning. I utgangspunktet var dette en idéell fusjonspartner, forteller Ibas-sjef Arve Saghaug til digitoday.no.

Men fusjonsplanene gikk i vasken.

- Ibas er et børsnotert selskap gjenom Norman, og vi har en mer strømlinjeformet oversikt over økonomien. Det var ting hos Vogon som viste seg å være annerledes enn de først så ut til. De hadde noen prognoser på eget budsjett som ikke stemte, sier Saghaug.

Han legger til at en annen viktig faktor som må til når man skal fusjonere to selskaper, er motivert ledelse og motiverte medarbeidere. Ibas syntes Vogon manglet motivasjon.

Intensjonsavtalen ble underskrevet i slutten av november, og nå som forhandlingene er brutt vil selskapene fortsette som uavhengige konkurrenter i markedet for datarekonstruksjon i Europa.


I en pressemelding skriver Ibas at "bakgrunnen for beslutningen er hva som fremkom i due diligence-gjennomgangen og at forventet synergi både innenfor teknologisk utvikling og markedsføring ikke vil oppnås som tidligere antatt."


Ibas er i dag representert med kontorer i de fleste europeiske land, og er blitt en betydelig aktør i det europeiske markedet for datarekonstruksjon, datasletting og dataetterforsking.

Selskapet vil nå bygge videre på sin egen kompetanse innen dataetterforsking (sikring og dokumentasjon av elektroniske spor lagret i en datamaskin), hvor de kan være en støttespiller for politi, påtalemyndighet, advokater, offentlige etater og det private næringsliv i forbindelse med beslag av data, etterforsking på datalagringsmedia og som sakkyndig vitne i rettslige tvister.

Dette har vi blant annet sett eksempel på i Accenture/Bekk-saken.


Til toppen