IBIO opprettholder kritikken mot SOL

Selv om SOL tilbyr shell-aksess til alle Telenors kunder, fastholder Internettbrukernes interesseorganisasjon IBIO at tidligere SN-kunder får et mer begrenset tjenesteutvalg under Telenor enn under Schibsted Nett.

Selv om SOL tilbyr shell-aksess til alle Telenors kunder, fastholder Internettbrukernes interesseorganisasjon IBIO at tidligere SN-kunder får et mer begrenset tjenesteutvalg under Telenor enn under Schibsted Nett.

IBIO begrunner sitt standpunkt med at noen SN-kunder vil måtte bytte maskin for å få tilgang til nettet, og at flere interessante tjenester er falt bort.

- Man kan ikke logge seg inn via en gammel (eller ny for den saks skyld) maskin som emulerer en VT-100 (eller en annen "dum") terminal, skriver Sverre Holm, formann i IBIO, i en e-post til digi.no. - Man er nødt til å logge seg på ved at man har et program som støtter en protokoll kalt PPP.

Ifølge Holm berøres to grupper av dette:

1. Synshemmede, fordi det ikke finnes funksjonell PPP-programvare for DOS.

Arne Cartridge, informasjonssjef ved Telenor Nextel, fortalte til digi.no for en drøy uke siden at Nextel hadde en dialog med Blindeforbundet for å finne en best mulig løsning. Holm forteller at han har vært i kontakt med Blindeforbundet, Huseby kompetansesenter og synshemmede Internett-brukere.

- Den kontakten Telenor til da hadde hatt, var i beste fall uformell på saksbehandlerplan. Ledelsen kjente ikke til noen slik kontakt (med temaet Internett-tilgang).

2. De som er eiere av eldre maskiner (eks. Atari ST) hvor det heller ikke er utviklet PPP-programvare.

- Først når man er logget inn på Telenors infrastruktur, kan man logge seg inn på sin shell-konto hos SOL. Selve innloggingen sperrer altså to brukergrupper ute fra Telenors "supernett", forklarer Holm.

Han forteller videre at SN-brukerne vil miste en del muligheter til selv å styre informasjonen på nettet.

Et eksempel på dette er finger-informasjon om seg selv (altså hvilket svar du hadde fått opp når du spør "finger bruker@sn.no"). Et annet er "vacation", som er en tjeneste for automatisk svar som sendes avsenderen av post til brukeren, for eksempel om at brukeren er borte, kvittering for mottak og mye annet. Finger til brukernavn@online.no vil ikke sjekke ens egen shell-konto. Vacation-programmet vil ikke vite om det er kommet post på ens online-konto.

- Funksjonaliteten faller bort fordi e-post adressen leveres av Telenor, i Telenors infrastruktur. Posten legges derfor ikke opp på shell-kontoen en har hos SOL, forklarer Holm. - Heller ikke "procmail-tjenesten" vil tilbys hos Telenor. Denne er et effektivt middel til å sortere vekk spam og lignende.

Holm understreker at han bygger sine uttalelser på opplysninger fra kunder og ansatte i SOL og Telenor.

Til toppen