IBM-base for 64.000 sambrukere

DB2 Universal Database markerer sammenslåingen av DB2 Common Server og DB2 Parallel Edition. IBM tilbyr samme database for alt fra strukturert tekst til video, lyd og bilder - til alt fra én bruker helt opp til massivt parallellprosesserende supermaskiner.

DB2 Universal Database markerer sammenslåingen av DB2 Common Server og DB2 Parallel Edition. IBM tilbyr samme database for alt fra strukturert tekst til video, lyd og bilder - til alt fra én bruker helt opp til massivt parallellprosesserende supermaskiner.

Egentlig skulle DB2 Universal Database hatt verdenspremiere 16. september. Men i Norge ble datoen skjøvet fram i anledning NorBit 97. Dermed ble det verdenslansering på messen. Første salgsdag blir 26. september.

Produktet skal kunne skaleres oppover til 64.000 samtidige brukere.

- Vi har testet det med 64.000 samtidige brukere, sier markedsansvarlige for DB2 Universal Database i Norge, Inger-Lin Skjerven. Hun liker sammenlikningen med sin forrige arbeidsgivers produkt:

- Oracle har aldri testet på mer enn 10.000 samtidige brukere.

- Vi har testet teknologien. Den ser ut til å holde hva den lover, sier sjefskonsulent Terje Stange i Gartner Group Norge. Hans innvender gjelder ikke selve produktet, men i hvilken grad IBM vil makte å formulere den teknologiske fortreffeligheten til et budskap som gjør at man kan ta markedsandeler. I en skriftlig kommentar skriver Gartner Group at IBM også må oversette teknologisk fortreffelighet til lave eierkostnader, samt overbevise uavhengige utviklere at databasen - rettere sagt databasestyringssystemet - er verdt å satse på.

DB2 er IBMs sentrale databaseprodukt og spiller en nøkkelrolle i IBMs nye fokus på programvare. Paris-baserte Simon Dyson - "European Vice President of Software Sales and Marketing" - sier det slik:

- Dagens virkelige programvarenæring har fire hovedområder: gruppevare, systemadministrasjon, database og transaksjoner. Vi har et solid fotfeste i alle fire, med henholdsvis Lotus, Tivoli, DB2 og MQ-series Vi tufter ikke lenger vår programvaresatsing på operativsystemer, men på mellomvare tilpasset en rekke plattformer. Vi legger stor vekt på OS/2, men det er ikke det vi baserer oss på.

Bare mellomvaren fungerer overalt og det finnes tilstrekkelig med applikasjoner, spiller det liten rolle at IBM internt vrimler av operativsystemer. Det er det nye svaret på det gamle spørsmålet om hvorfor IBM aldri blir enig med seg selv om hvilken plattform man vil satse på.

- Du kan godt si at operativsystemet i stadig større grad betraktes som et vedheng til en bestemt maskinvare, innrømmer Dyson. - At vi har mange maskinvareplattformer, har historiske årsaker.

Skjerven forteller at sentrale egenskaper som skalerbarhet, utvidbarhet og integrerbarhet følger av DB2s historiske fundament.

- IBM lanserte DB2 Common Server i 1993. Det vi la vekt på da, var relasjonsfunksjonaliteten og ytelsen i transaksjoner. I 1995 utvidet vi med multimedia-egenskaper, slik at databasen også ga et grunnlag for å håndtere lyd, bilde og video i tillegg til tekst. Det samme året lanserte ved DB2 Parallel Edition, med støtte for terabyte-store databaser, fordeling av spørringer på mange prosessorer, samt støtte til massiv flerprosessering og klynger (clusters).

I desember året etter kunngjorde IBM at de ville slå de to DB2-utgavene sammen til Universal Database - DB2 UDB - midt i 1997. Tidsskjemaet har nå holdt. Merkelappen "universell" begrunner Skjerven i fem punkter.

- DB2 UDB støtter alle datatyper. Har du fingeravtrykk i en DB2-database, og vil vite om avtrykket på et åsted svarer til et avtrykk i databasen, søker du like enkelt som etter en tekststreng. Det andre punktet er skalerbarhet, fra énbruker til 64.000 samtidige brukere. DB2 støtter symmetrisk flerprosessering, massiv parallellprosessering, klynger, parallelle spørringer og parallelle transaksjoner. Det tredje er universell applikasjonsstøtte: DB2 er en sentral brikke i IBMs strategi for nettverksentrert databehandling, med Java, elektronisk handel, datavarehus, og datagruver. Lange spørringer genereres gjennom grafiske brukergrensesnitt. DB2 er tilrettelagt for OLAP (online analytical processing), det vil si flerdimensjonal dataanalyse.

Det fjerde punktet er svært viktig: universell tilgang, fra enhver klient til enhver tjener. Klienter kan være PC-er under DOS eller Windows (alle tre), Unix arbeidsstasjoner, Mac, eller NC-er. En DB2-tjener kan kjøre AIX, HP-UX, OS/2, SCO Unix, SINIX, Solaris eller Windows NT. Mot stormaskiner under MVS eller VM, mot IBMs egen AS/400 og mot ikke-IBM-plattformer, ivaretas sambandet gjennom det IBM-utviklede DRDA (Distributed Relational Database Architecture).

- Til slutt kommer universell administrasjon, avslutter Skjerven. - Det grafiske brukergrensesnittet er nytt, enkelt og intuitivt. Alle DB2-databasene i organisasjonen kan administreres fra ett og samme punkt. En rekke verktøy forenkler installasjon, drift, overvåking, tuning og utvikling. Databaser kan replikeres begge veier, tids- eller hendelsesstyrt, der nettet bare belastes med det som skal endres. Flere databaser kan oppdateres samtidig.

Til toppen