IBM bedre enn ventet

IBMs førstekvartal 1997 var bedre enn analytikernes forventninger. Selskapet tjente IBMs førstekvartal 1997 var bedre enn analytikernes forventninger. Selskapet tjente $1,2 milliarder av en omsetning på $17,3 milliarder. I 1.kvartal 1996 tjente selskapet $774 millioner av en omsetning på $16,6 milliarder. Til tross for flatt maskinvaresalg, viste PC- og harddiskdivisjonene solid utvikling.,2 milliarder av en omsetning på ,3 milliarder. I 1.kvartal 1996 tjente selskapet 4 millioner av en omsetning på ,6 milliarder. Til tross for flatt maskinvaresalg, viste PC- og harddiskdivisjonene solid utvikling.

IBMs førstekvartal 1997 var bedre enn analytikernes forventninger. Selskapet tjente IBMs førstekvartal 1997 var bedre enn analytikernes forventninger. Selskapet tjente $1,2 milliarder av en omsetning på $17,3 milliarder. I 1.kvartal 1996 tjente selskapet $774 millioner av en omsetning på $16,6 milliarder. Til tross for flatt maskinvaresalg, viste PC- og harddiskdivisjonene solid utvikling.,2 milliarder av en omsetning på ,3 milliarder. I 1.kvartal 1996 tjente selskapet 4 millioner av en omsetning på ,6 milliarder. Til tross for flatt maskinvaresalg, viste PC- og harddiskdivisjonene solid utvikling.

International Business Machines Corp tjente mer penger i 1. kvartal 1997 enn analytikerne hadde ventet. Av en omsetning på $17,3 milliarder, tjente selskapet $1,2 milliarder. I tilsvarende kvartal i 1996, tjente selskapet $774 millioner av en omsetning på $16,6 milliarder.

Mye av veksten i inntjening skyldes en engangskostnad for kjøp av to programvareselskaper som ble belastet i 1. kvartal 1996. Hvis man justerer for dette var utviklingen i inntjeningen flat.

Salget av stormaskiner falt, mens det generelle maskinvaresalget holdt seg. Programvareinntektene falt med 3 prosent, til tross for at Lotus Notes-salget gikk bra. På service-siden var det en positiv utvikling, og selskapet opplevde en vekst på 28 prosent. PC-avdelingen ser ut til å ha snudd den negative utviklingen og særlig ThinkPad- og serveresalget var bra. Harddisk-divisjonen i IBM gikk svært bra med sterk vekst i salget til meget gode marginer.

Til toppen