IBM bekrefter patent på XML-standard

IBM har to patenter relatert til en XML-standard for e-handel. Selskapet kommer ikke til å kreve betaling, men gir samtidig prinsipielt ikke avkall på royalty.

IBM har to patenter relatert til en XML-standard for e-handel. Selskapet kommer ikke til å kreve betaling, men gir samtidig prinsipielt ikke avkall på royalty.

Det har lenge pågått en strid om royalty for programvarepatenter som inngår i standarder for XML-baserte webtjenester eller "web services". En arbeidsgruppe i World Wide Web Consortium, der blant andre IBM var representert, foreslo i fjor høst at selskaper som bidro med patentert teknologi til standarder, skulle ha anledning til å ta royalty.

Formuleringen som ble brukt, slo fast at alle som trenger teknologien til sine produkter, skulle tilbys lisenser på "fornuftige og ikke-diskriminerende betingelser" - "reasonable and non-discriminatory terms and conditions", gjerne forkortet til "RAND".

Les også

Forslaget førte til en viss debatt. I Norge gikk systemarkitekt Ove Ranheim i fikse.net hardt ut i pressen for å advare mot en mulig praksis som ville kunne gi store programvareselskaper for stor makt og ødelegge for småbedrifters muligheter innen det kommende markedet for webtjenester.

Den typiske reaksjonen ellers i bransjen, var at det ville rett og slett være for dumt og uhensiktsmessig å kreve royalty for patenter nedfelt i internasjonalt godkjente standarder, blant annet fordi standarder gjerne preger hele kjeder av produkter fra utviklingsverktøy til ferdig tjeneste til forbrukeren, og at et system for å innhente lisenspenger ville bli helt uoversiktlig.

I slutten av mars dukket den samme formuleringen "reasonable and non-discriminatory" opp igjen, da IBM advarte OASIS-konsortiet (Organization for the Advancement of Structured Information Standards, bestående av blant andre IBM, Sun, BEA og HP) at det innehar patenter på teknologi som inngår i to av ebXML-standardene som konsortiet ivaretar. ebXML er en implementering av XML med tanke på elektronisk handel. IBM mener at både "Collaboration Protocol Profiles" og "Collaboration Profile Agreements" i ebXML er avhengig av to patenter, et publisert (IBM US Patent 6,148,290 - Service Contract for Managing Service Systems) og et foreløpig upublisert.

I advarselen står det at IBM vil tilby lisenser på disse patentene etter RAND-prinsippet, og at interesserte må henvende seg til OASIS.

I forbindelse med det første plenumsmøte i samleorganisasjonen for webtjenester, Web Services Interoperability Organization, der WS-I nedsatte sine første arbeidsgrupper (se artikkelen Webtjenesteforening oppretter sine første arbeidsgrupper) dukket følgelig spørsmålet opp på ny: Vil virkelig IBM ta seg betalt for patenter som inngår i standarder for webtjenester?
En talsperson for IBM forsikret til pressen at selskapet "ikke vil kreve royalty for patentert teknologi som brukes av WS-I" (sitert etter Computer Business Review) og "vi vil gjøre dette vederlagsfritt" (sitert etter ZDNet).

Prinsippet er altså ikke oppgitt, selv om IBM forplikter seg i praksis og inntil videre til ikke å ta seg betalt for patenter som inngår i internasjonale standarder.

Til toppen