IBM best - tiende år på rad

Stadig flere produkter er laget med IBM-idéer. Patenter er blitt en stor inntektspost for IBM.

For tiende år på rad kaprer IBM - med solid margin - gullmedaljen i antall patenter i USA. IBM fikk godkjent hele 3288 nye patenter, nesten dobbelt så mange som nummer to på listen.

Siden 1993 har IBMs utviklere fått godkjent rekordmange patenter - 22.357 i tallet - hvilket er nær 7000 flere patenter enn nest beste selskap på lista, Canon.

I denne perioden har IBM stått bak flere patenter enn ti av de største amerikanske IT-selskapene til sammen, inkludert Hewlett-Packard/Compaq*, Intel, Sun, Microsoft, Dell, Apple, EMC, Oracle og EDS. Summen for disse selskapene i tiårsperioden er 22.338 patenter.

- Vi tok en beslutning for ti år siden om å være bransjeledende når det gjaldt investering i forskning og utvikling, sier Nick Donofrio, "IBM senior vice president corporate technology and manufacturing", og selv innehaver av sju patenter.

I tillegg til å være først på markedet med nyskapninger, har IBMs patentportefølje bidratt til å generere cirka 10 milliarder dollar i royalties for innehavere av immaterielle rettigheter de siste 10 årene.

Her er noen eksempler på patenter IBM fikk i fjor:

Deling av EDB-oppgaver over et nettverk: En teknikk der en datamaskin med IP multicast kan be om hjelp og sende jobber eller oppgaver til andre maskiner over et nettverk. "Hjelpemaskinene" utfører automatisk de tildelte oppgavene og sender resultatene tilbake til maskinen som bad om hjelp.

Sporing av miljøvirkninger på systemfeil: Dette patentet utgjør et viktig skritt på veien mot selvreparerende maskiner. Det er en detaljert metode der maskinen overvåker seg selv og vurderer om miljøet forårsaker feil i systemets komponenter, for eksempel strømforsyning eller kjølesystemer.

Produksjon av karbonnanorør: Dette patentet, som øker IBMs ledelse innen grunnleggende nanoteknologi, beskriver en metode for kontrollert endring av nanorør til fremstilling av elektroniske enheter som for eksempel felteffekt-transistorer.

Til toppen