IBM bygger en egen blå planet

45 forskere hos IBM får 180 millioner dollar for å finne ut hvordan framtidas trådløse Internett kan komme til nytte. Prosjektet er døpt "Planet Blue".

45 forskere hos IBM får 180 millioner dollar for å finne ut hvordan framtidas trådløse Internett kan komme til nytte. Prosjektet er døpt "Planet Blue".

Forskergruppen består av eksperter innen informasjonsteknologi og psykologi fra fem av IBMs laboratorier. De skal både definere brukerscenarier og bidra til å realisere dem gjennom nye applikasjoner som skal utprøves av både forskerne selv og av såkalte "virkelige brukere".

To begreper går igjen i IBMs egen beskrivelse av prosjektet: trådløse nettverk, og gjennomtrengende datateknologi ("pervasive computing technologies"). Målet for prosjektet er å bygge et helhetlig miljø for kunnskapsarbeidere, slik at disse har tilgang til de mest moderne hjelpemidlene i alle sine oppgaver. At databehandlingen gjøres gjennomtrengende eller allestedsnærværende, betyr at selve teknologien trer i bakgrunnen, slik at det eneste man behøver å bry seg om, er selve kunnskapen man vil få tak i, eller dele med andre.

Red Herring-journalisten Niall McKay har besøkt laboratoriet og snakket med ledelsen. Der er han blitt fortalt at framtidens data- og sambandsapparater vil ha tre viktige egenskaper: De vil være seg bevisste hvor de er, hvilken situasjon de er i ferd med å brukes i, og hvem det er som er i ferd med å bruke dem. Hvis du skal komme deg raskest mulig fra der du er nå til et møte på den andre siden av byen, skal apparatet vite hvor du er nå, og ha fulgt tilstrekkelig med i nyhetsbildet til ikke å foreslå å ta drosje dersom viktige trafikkårer er sperret på grunn av statsbesøk.

Et prosjekt som McKay har merket seg, er en velkomsttavle som er i stand til å identifisere den besøkende, sjekke hvem hun har avtale med, ønske velkommen med en passende hilsen, og overføre en melding til det hun måtte ha på seg av apparatur for å geleide henne fram til møtestedet. IBM er opptatt av at funksjonalitet kan nedfelles i apparater, blant annet klesplagg og smykker, som ikke hittil har vært assosiert med informasjonsteknologi.

Det pågår liknende forskning på Massachusetts Institute of Technology, og ved Carnegie Mellon University. Tilsvarende visjoner er også nedfelt i det Microsoft hittil har sluppet ut om .Net (uttales "dottnett").

Til toppen