IBM bygger ned nettstrategi-divisjon

IBM vil gjennomføre en gradvis nedbygging av den tidligere svært så høyt profilerte divisjonen som for to år siden ble etablert for å koordinere selskapets Internett-strategi.

IBM vil gjennomføre en gradvis nedbygging av den tidligere svært så høyt profilerte divisjonen som for to år siden ble etablert for å koordinere selskapets Internett-strategi.

Det var IBM-sjefen sjøl, Louis V. Gerstner, som etablerte divisjonen som et virkemiddel for å møte en forventet eksplosiv økning i etterspørselen etter web-teknologi. Nå, knappe to år etter at divisjonen ble etablert, signaliserer IBM-ledelsen at satsingen nærmer seg slutten.

Det første signalet kom allerede for to uker siden. Da flyttet IBM 100 av sine programvareutviklere - eller omtrent 20 prosent av Internett-divisjonens stab - til selskapets mye større programvare-divisjon. Lederen for teamet, Pat Sueltz, rapporterer nå direkte til Steve Mills som leder en underavdeling til programvare-divisjonen som i hovedsak fokuserer på private nettverk.

Sjefen for Internett-divisjonen, Irving Wladwasky-Berger, sa i et intervju med WSJ Interactive fredag, at omplasseringen av de 100 programvareutviklerne skjedde uavhengig av de langsiktige planene om en nedbygging av nettstrategi-divisjonen. Han la til at det lenge har vært IBM-ledelsens intensjon å etablere et tettere samarbeid med den øvrige programvarevirksomheten for bedre å koordinere selskapets strategiarbeid på nettsiden. Wladwasky-Berger avviste samtidig at omplasseringen skyldes kostnadskutt.

Offisielt heter det fra IBM at selskapet hele tiden har planlagt å fase ut nettstrategi-enheten så fort alle divisjoner internt i selskapet begynner å tenke likt i forhold til hvordan man skal utvikle, produsere og selge internettrelatert teknologi. Ifølge Irving Wladwasky-Berger ble spørsmålet senest tatt opp på nytt i et strategimøte tidlig i april. Noen dato for utfasingen av Internett-divisjonen er imidlertid ennå ikke fastsatt.

- Jeg kan ikke se at Internett-divisjonen vil vare evig, men inntil videre synes det fornuftig å beholde den som et retningsgiver for IBMs strategiske nettenking, sier Wladwasky-Berger til WSJ Interactive. Selv forventer han å beholde arbeidsplassen sin i IBM også etter at nettstrategi-divisjonen er borte.

Til toppen