IBM dementerer intern overgang til Linux

Et internt notat fra november gir inntrykk av at alle i IBM skal bytte ut Windows med Linux på sine PC-er.

Et internt notat fra november gir inntrykk av at alle i IBM skal bytte ut Windows med Linux på sine PC-er.

Notatet fra IBM ble offentliggjort i sin helhet av nettmagasinet Inquirer onsdag, se Internal memo confirms IBM move to Linux desktop.

Notatet er skrevet av IBMs IT-sjef Bob Greenberg. Gjennom formuleringen "Vår styreformann har utfordret IT-organisasjonen og hele IBM til å gå over til Linux-baserte PC-er innen utgangen av 2005" gir Greenberg inntrykk av at det er vedtatt å bytte ut Windows med Linux på PC-ene til alle IBMs 300.000 ansatte.

Hensikten med notatet er å be avdelingsledere plukke ut kandidater som kan være med på et internt prosjekt, "Open Desktop Project", for å arbeide fram en Linux-konfigurasjon som passer for PC-er i IBM-miljøet, der alle kontorprogrammer, nettlesere og andre applikasjoner skal bygge på såkalte åpne standarder.

Artikkelen i Inquirer har vakt mye oppmerksomhet. Hvis en organisasjon som IBM finner det hensiktsmessig og regningssvarende å bytte ut Windows med Linux på sine PC-er, kan konfigurasjonen IBM velger passe inn i andre storbedrifter.

Ifølge Wall Street Journal er denne tolkningen av notatet kategorisk dementert fra øverste hold i IBM. Avisa siterer en talsperson dithen at "IBM har ingen planer om å føre alle ansatte over til Linux innen 2005", og "Det er rutine i IBM å utfordre interne IT-avdelinger til rigorøs testing av nye plattformer og teknologier innen IBM."

I dag er det bare noen få tusen utviklere, forskere og konsulenter som bruker Linux PC-er.

Til toppen