IBM: Det er tre ganger dyrere å administrere en Windows-PC enn en Mac

IBM: Det er tre ganger dyrere å administrere en Windows-PC enn en Mac
(Bilde: Torstein Norum Bugge)

Det at innkjøpsprisen til en PC utgjør en forholdsvis beskjeden andel av de totale eiekostnadene for en bedrift, er noe som har vært godt kjent i veldig mange år. Men nå hevder IBM at det å velge Mac i stedet for en Windows-PC faktisk også kan utgjøre enorme forskjeller i driftskostnader. Det skriver Computerworld

Under arrangementet Jamf Nation User Conference i Minneapolis i USA denne uken fortalte Fletcher Previn, direktør for Workplace as a Service i IBM, at 90 000 IBM-ansatte nå har begynt å bruke Macer. Dette er en økning fra 30 000 i 2015, og ifølge Previn vil 100 000 av IBMs ansatte bruke Macer innen utgangen av året. 

Ifølge IBM sparer selskapet 535 dollar (ca. 4 300 kroner) per Mac i løpet av en periode på fire år, sammenlignet med Windows-basert PC-er. De samlede kostnadene skal være tre ganger høyere for Windows-PC-er enn for Mac.

Blant grunnene Previn nevner er at operativsystemet ikke krever like hyppige oppdateringer som Windows. 

– Vi må ut og administrere Mac-miljøet 104 færre ganger i året sammenlignet med PC-er, sa Previn.

I tillegg genererer Windows-baserte PC-er dobbelt så mange supportsamtaler som Macer, ifølge IBM. Mens fem prosent av Mac-brukerne tok kontakt med IBMs interne supporttjeneste i fjor, gjorde hele 40 prosent av Windows-PC-brukerne det samme.

Begynte å bytte ut Windows-PC-ene i fjor

IBM begynte ifølge Computerworld å bytte ut Windows-PC-er med Macer tidlig i 2015. Da fikk de ansatte mulighet til å velge selv, og hele 73 prosent av de ansatte skal ha ønsket å velge Mac.

– I dag er Macer standard hos IBM i Japan, og PC-er er unntaket, sa Previn på konferansen.

Konferansen hvor disse påstandene kom frem har riktignok antagelig et publikum som er veldig pro-Mac, siden arrangøren (Jamf) er en leverandør av administrasjonsløsninger for Apple-enheter. 

Nettstedet WinBeta mener også at en avtale mellom IBM og Apple fra 2014 kan være en viktig årsak til at IBM nå satser så sterkt på Mac. Avtalen gikk ut på at IBM skulle utvikle apper til iPhone og iPad. Men ettersom Windows-plattformen den gangen ikke kunne brukes til utvikling av iOS-apper ble IBM nødt til å tilby de ansatte Macer for å kunne holde sin del av avtalen, hevder WinBeta. Med Microsofts nylige oppkjøp av kryssplattform-utviklingsverktøyet Xamarin er imidlertid iOS-apputvikling mulig på både macOS- og Windows-plattformene.

Også i Norge

Pressekontakt Otto Backer Solberg i IBM Norge bekrefter overfor digi.no at det er mye Mac i selskapet – også i Norge.

– Nyansatte får valget ved oppstart, og eksisterende ansatte får tilbudet om skifte av plattform når PC-en de har skal byttes ut. Vi har et levende Mac-miljø på IBM i Norge, og det er mange ansatte som lenge har brukt Mac som sitt primære arbeidsredskap, sier Solberg.

Solberg forteller videre at samarbeidet med Apple står sentralt, og at selskapet i desember 2015 hadde mer enn 100 apper klare for alt fra transportsektoren til politi og sykehus. 

Kommentarer (32)

Kommentarer (32)
Til toppen