IBM dropper NetPC-en

Kundene vil ha styrbarhet bygget inn i alt de har av PC-er, ikke en ny type maskin. Dette er IBMs begrunnelse for å droppe NetPC-en, ifølge Wall Street Journal.

Kundene vil ha styrbarhet bygget inn i alt de har av PC-er, ikke en ny type maskin. Dette er IBMs begrunnelse for å droppe NetPC-en, ifølge Wall Street Journal.

En NetPC er en Intel/Microsoft-konstruksjon, der standard PC-komponenter kapsles inn i en lukket boks og kontrolleres i sin helhet av nettadministrator. IBM var blant de første som sa de ville gå inn for å bygge NetPC-er, og demonstrerte en prototyp for tre måneder siden.

IBM vil fortsette å satse sterkt på sin NC, bygget rundt en PowerPC-prosessor. En NC er like lukket som en NetPC, og kan være utstyrt med flere typer prosessor, også Intel. Det sentrale fysiske kjennetegnet på en NC er en smartkortleser, som brukes til å identifisere brukeren og legge opp hennes personlige arbeidsmiljø. En NetPC kan ha en disk og kjører Windows, mens en NC i prinsippet er diskløs og har et enklere grensesnitt.

NC-en er et rendyrket konsept, mens NetPC-en oppfattes som en PC strippet for viktige bestanddeler som CD-ROM og fratatt den fleksibiliteten og utvidbarheten som ligger i mottakeligheten for tilleggskort. IBM satser sterkt på at nettansvarlige skal kunne fjernstyre og fjernkonfigurere alle PC-ene i bedriftsassortissementet, og kan ha fått klare tilbakemeldinger om at PC-er ikke behøver å vingeklippes, bare tilpasses for å tekkes den nye nettverkstankegangen.

Compaq og Hewlett-Packard antas å ville gå videre med sine NetPC-planer, mens Digital skal være noe mer usikker, selv om forpliktelsen fortsatt står ved lag.

Til toppen