– IBM er ikke noe bakgårdfirma

Får likevel levere SAP-løsning til Helse Midt-Norge.

– IBM er ikke noe bakgårdfirma
Valgte SAP igjen: Adm.dir Trond Michael Andersen i Helse Midt-Norge. Dermed får han et system han har lang erfaring med fra tidligere. Bilde: Helse Midt-Norge RHF

IBM har gått seirende ut i kampen om å få levere nytt økonomi- og logistikksystem samt applikasjonsdrift for helseforetakene i Midt-Norge.

Det skjer etter at samme kunde i 2011 kansellerte en gigantisk SAP-leveranse fra nettopp IBM, en leveranse som opprinnelig skulle gå til samtlige norske helseforetak. Etter prosjekthavariet ble det bestemt at de ulike sykehusregionene skulle velge ERP-leverandør selv.

Accenture vant anbudet om Helse Sør-Øst tidligere i år med et Oracle-basert alternativ, som de også forsøkte å selge inn til Midt-Norge. Men denne gangen vant de ikke frem.

Avtalen mellom IBM og Helse Midt helseforetak ble signert fredag og kunngjort rett før helgen, uten at det fremgikk hva slags ERP-system de har kjøpt.

IBM Norges toppsjef (fra v.) Arne Norheim kan smile etter å ha signert kontrakt med Helse Midt-Norge og Trond Michael Andersen. Nå er de klare for første etappe i et prosjekt som tidligere ble stoppet.
IBM Norges toppsjef (fra v.) Arne Norheim kan smile etter å ha signert kontrakt med Helse Midt-Norge og Trond Michael Andersen. Nå er de klare for første etappe i et prosjekt som tidligere ble stoppet.

Løsningen er basert på SAP, bekrefter administrerende direktør Trond Michael Andersen i Helse Midt-Norge når digi.no ringer mandag morgen.

– Vi føler at dette er en veldig viktig og god avtale. IBM kom best ut etter en anbudskonkurranse der mange kriterier er vektlagt, sier Andersen.

– Ikke et bakgårdfirma

Han er ny i Helse Midt-Norge siden sist, og sier at han av den grunn ikke sitter med detaljkunnskap om hvorfor den opprinnelige IBM-avtalen strandet.

Derimot har han god kjennskap til både IBM og SAP fra tidligere i karrieren, både fra tiden hans i Statoil og senere også i kunnskapssektoren, da han var rektor i seks år.

– Vi forholder oss til denne prosessen nå. Og med all dokumentasjon som er fremlagt kom IBM sitt tilbud best ut. IBM er ikke et bakgårdfirma, og det er ingen grunn til å tro at IBM ikke skal klare en sånn jobb, sier direktøren for helseregionen Midt-Norge RHF.

Det viktigste er ikke nødvendigvis innføring av et IKT-system, men snarere det å gjennomgå arbeidsprosesser og hvordan bruke verktøyet for å kunne jobbe smartere og mer effektivt. At de kan bli mer profesjonelle, tror han det er potensial for.

210 millioner

Kontrakten har en oppgitt ramme på inntil 210 millioner kroner, inkludert opsjoner.

Løsningen skal først utvikles gjennom hele neste år. Så blir det utrulling fra 2015. Det påfølgende året, altså i 2016, skal SAP-løsningen være i bruk i hele gruppen, som omfatter 15.000 årsverk og fem helseforetak.

Videre er det inkludert tre års applikasjonsvedlikehold. De har også opsjon på å forlenge avtalen årlig i inntil fem år.

– For oss er denne avtalen kjempeviktig. Helse er et satsingsområde for oss, og økonomi- og logistikksystemer er noe vi har lang erfaring med å levere til det norske markedet, sier Geir Haugen, direktør forretningstjenester (Global Business Services) i IBM Norge til digi.no.

Forrige gang IBM skulle levere SAP-system til Helse Midt-Norge endte det i katastrofe. Hvordan skal de unngå en gjentakelse?

Haugen ramser opp tre suksesskriterer:

– Punkt én er at denne gangen er det en mye enklere setup med ett helseforetak. Forrige gang var det fire helseforetak, som skulle bli enig og som hadde vidt forskjellige forutsetninger.

– I løpet av kontraktsforhandlingene har vi gjort veldig mange avklaringer rundt prosjektet, som var åpne forrige gang.

– Punkt tre er at vi har satt på et veldig erfarent team.

Haugen sier de ser frem til samarbeidet med Helse Midt-Norge, og tar oppdraget som en bekreftelse på at de besitter nødvendig kompetanse og gjennomføringsevne.

– Hvordan ser du på muligheten for at dere mislykkes også denne gangen?

– Det vurderer jeg som et ikke-scenario.

Trenger SAP-konsulenter

Tap eller seier i såpass store leveranser som vi snakker om her er ofte avgjørende for behov for arbeidskraft hos IT-leverandøren. Avtalen med Helse Midt-Norge betyr at IBM må hente flere økonomi- og logistikkkonsulenter med SAP-ekspertise.

– Vi rekrutterer i øyeblikket, ja. Det er klart [denne kontrakten] bidrar til det og vi har allerede startet rekrutteringsprosessen. Både inn mot denne leveransen og litt mer generelt, sier Geir Haugen.

Accenture sier i en kort kommentar at de respekterer beslutningen fra Helse Midt-Norge, og ønsker dem lykke til videre.

    Les også: