IBM erobrer server-Norge

I et stillestående marked gjør IBM et byks, også innen x86-servere.

IBM erobrer server-Norge
(Bilde: IBM)

I et stillestående marked gjør IBM et byks, også innen x86-servere.

Analyseselskapet Gartner har publisert anslag over utviklingen av servermarkedet i fjerde kvartal 2009.

Globalt sett krymper markedet omsetningsmessig med 3,2 prosent, sammenliknet med fjerde kvartal 2008, mens det vokser med 4,5 prosent i volum. Sun er den store taperen: De faller 23,5 prosent i omsetning og 23,8 prosent i volum.

Målt i omsetning er IBM størst, selv med en tilbakegang på 5,9 prosent til 4,13 milliarder dollar. HP øker med 0,4 prosent, mens Dell øker med 8,3 prosent.

Selv om de vokser mindre i volum enn markedet, er HP stadig selskapet som leverer flest servere. Dell vokser omtrent som markedet, mens IBM øker leveransene med 10,5 prosent.

Utviklingen i Norge viser at IBM fosser fram, i både omsetning og volum.

Omsetningsmessig er det norske servermarkedet like stort i fjerde kvartal 2009 som i fjerde kvartal 2008. IBM og Dell var noenlunde jevnstore i Norge i fjerde kvartal 2008, med en omsetning på henholdsvis 6,7 millioner dollar og 6,0 millioner. I fjerde kvartal 2009 øker IBM med 85,7 prosent, mens Dell faller 8,8 prosent. Resultatet er at IBM er mer enn dobbelt så stor som Dell i Norge: 12,4 millioner dollar mot 5,5 millioner.

Volummessig er det norske servermarkedet 6,3 prosent mindre i fjerde kvartal 2009 enn i samme kvartal året før. Den eneste leverandøren som viser framgang, er IBM, med en vekst på 48,6 prosent.

Suns serveromsetning har falt 61,4 prosent i Norge. Antall leveranser er 66,9 prosent lavere.

Tallene fordelt på servertype viser at IBM har økt sin omsetning av x86-servere med 130,9 prosent, og oppnådd en volumøkning på 52,6 prosent. Målt i omsetning har de 17,4 prosent av x86-markedet. Målt i volum er markedsandelen 11,0 prosent.

Volumtallene fra Gartner viser en liten kuriositet: Apple har tatt over Suns femteplass på listen over volumleverandører av x86-servere. Apple solgt 58 x86-servere i Norge i fjerde kvartal 2008, og økte med 12,1 prosent til 65 enheter i fjerde kvartal 2009.

I kategorien RISC/Itanium er det bare tre leverandører i Norge: Sun, IBM og HP. Markedet faller i både volum og omsetning, med henholdsvis 53,9 prosent til 183 enheter og 47,9 prosent til 5,8 millioner dollar. Sun går kraftig tilbake – 73,0 prosent i volum og 62,1 prosent i omsetning. HP greide å selge 35 Itanium-servere, 20 flere enn for et år siden, men opplevde likevel en omsetningssvikt på 61,9 prosent. IBM går derimot fram 47,6 prosent i omsetning, og 45,1 prosent i volum.

Gartner-tallene avdekker ellers at IBM også økte sin omsetning i Norge innen kategorien stormaskiner, med 56,5 prosent til 3,32 millioner dollar.

Tabellene nedenfor viser servermarkedet fordelt per leverandør, for henholdsvis hele verden, EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika) og Norge.

    Les også:

Til toppen