IBM får grep om SAP-leveranse til Forsvaret

Etter flere leverandørskandaler, har Forsvaret valgt IBM til å styre sitt økonomiprosjekt.

Forsvaret har tilbakelagt et av sine tøffeste år med uheldige IT-leveranser, korrupsjon og bestikkelser i FIS-Basis-kontrakten med Siemens Business Services (SBS).

Nå er det IBM som er blitt tatt inn i varmen. I dag ble det gjort kjent at Forsvaret og IBM har undertegnet en avtale om videreutvikling av et felles integrert forvaltningssystem (FIF) for Forsvaret.

Kontrakten blir et av IBMs største og mest spennende prosjektene i offentlig sektor i forhold til effektivisering og bedre styring gjennom en helhetlig SAP-løsning, sier administrerende direktør Morten Thorkildsen i IBM Norge.

Stortinget godkjente 15. desember 2006 oppstart av Økonomiprosjektet i Forsvaret med en ramme på 545 millioner for materiellinvestering. Av dette utgjør kontrakten med IBM omtrent 300 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Økonomiprosjektet skal levere en komplett økonomi-, styrings- og forsyningsløsning for Forsvaret som en del av Felles integrert forvaltningssystem (Fif).

Med dette vil Forsvaret ha innført en løsning som i tillegg til å tilfredsstille reglement for økonomistyring i staten, også legger grunnlaget for at Forsvaret kan utøve god virksomhets- og økonomistyring. Samtidig vil det være innført en løsning innenfor forsyningsområdet som integreres med virksomhets- og økonomistyring. Denne funksjonaliteten skal fremskaffes gjennom ERP-systemet SAP med IBM som leverandør av løsningen.

Prosjektet er planlagt avsluttet første kvartal 2008 og løsningen skal kunne tas i bruk fra regnskapsåret 2008.

FIF-løsningen skal understøtte Forsvarets styrkeproduksjon, logistikktjenester og operative evne, og skal gi informasjon som sikrer ledelse og styring i Forsvaret. Felles forvaltning innebærer at alle forvaltningsenheter benytter samme rutiner og verktøy, og at prosessene går på tvers av organisatoriske grenser og nivåer der dette er rasjonelt.

Til toppen