IBM fastholder engasjementet for Java

IBM har skværet opp i lisenskrangelen med Sun, og holder fast ved sin Java-forpliktelse, trass i interessen for Microsofts nye C#.

IBM har skværet opp i lisenskrangelen med Sun, og holder fast ved sin Java-forpliktelse, trass i interessen for Microsofts nye C#.

Årsaken til uoverensstemmelsen var at mens IBM siden 1996 har gjort en stor innsats for Suns Internett-orienterte programmeringsspråk Java, og forpliktet seg til å underkaste seg alle Suns kompatibilitetstester, nektet selskapet å merke sine Java-produkter med logoen til J2EE, skriver Techweb.

Omtrent samtidig med at Microsoft lanserte sitt nye programmeringsspråk C# fordelte IBM en rapport til utvalgte journalister der konflikten med Sun ble gjennomgått. Noen dager seinere figurerte IBM igjen på Suns offisielle liste over innehavere av J2EE-lisensen.

Scott Hebner, direktør for e-handelsmarkedsføring i IBM, sa til Techweb at "misforståelsen" var blitt ryddet opp i.
Les mer om Microsofts nye programmeringsspråk C#:
C# viser Microsoft i ny rolle som brobygger
Microsoft lanserer Java-konkurrent

Hebner slo fast at IBM har engasjert seg sterkt i Java og gikk så langt som til å si at databransjen ikke trenger et nytt utviklingsspråk eller Java-klon. Grunnen til at IBM likevel vil se nærmere på C# er at Microsoft har overlatt språket til det europeiske standardiseringsorganet ECMA.

Sammen med blant andre Hewlett-Packard, prøvde IBM å få Sun til å overlate Java til det samme ECMA. Presset førte til at Sun valgte en egen ordning, kalt "Java Community Process", som trekker partnere inn i standardiseringsarbeidet uten at Sun gir fra seg kontrollen.

Nå spekuleres det om Microsofts C#-utspill kan få Sun til å likevel overlate Java til et internasjonalt standardiseringsorgan.

Les mer om Java:
Java integreres i MacOS X
Åpner for Java på mobiltelefon
Sun vinner ny runde i Java-krigen
Java 2 får høyere ytelse
Sun mangedobler Java-farten
Til toppen