IBM fikk gigant-kontrakt med EDB/Telenor

IBM- sjef Morten Thorkildsen får etter alt å dømme avtalen med EDB, en av Nord- Europas største kontrakter for tiden.

IBM- sjef Morten Thorkildsen får etter alt å dømme avtalen med EDB, en av Nord- Europas største kontrakter for tiden.

IBM trakk det lengste strået i en knallhard kamp med Hewlett-Packard om en av Nord-Europas største IT-kontrakter. Forhandlingene skjedde på overtid, og IBM klarte til slutt å kapre storkunden Telenor.

Rent teknisk er ikke IBM tildelt kontrakten ennå, men EDB valgte å inngå sluttforhandlinger med IBM fremfor HP.

- Vi har forhandlet parallellt med begge partene helt inntil det siste, forteller Reidar Gjærum, informasjonsdirektør i EDB, til digi.no.

Gjærum forteller at det ikke er avgjort om IBM får et totalansvar for IT-leveranser til EDB, en såkalt enterprise-kontrakt der IBM blir ansvarlig for innkjøp og integrasjon av også produkter fra andre leverandører som SAP, Microsoft og Oracle.

En slik kontrakt kan bli svært omfattende, da den gjerne har en mangeårig løpetid. Alternativet er en mer begrenset kontrakt der IBM leverer teknologi.

Hewlett-Packards administrerende direktør Frode Haugli har følgende kommentar til Telenor og EDB Business Partners valg av leverandør:

- Vi tar beslutningen til etterretning. Selv om HP ikke skulle bli valgt denne gangen, kommer vi til å dra nytte av den kunnskapen og de erfaringene vi har fått gjennom denne prosessen. Jeg ønsker å gi honnør til Telenor og EDB, som hele veien har hatt en ryddig prosess. Vi i HP kommer uanfektet av denne beslutningen til å fortsette og jobbe på løpende prosjekter vi har sammen, sier Haugli.

IDC-analytiker Nils Molin tror EDB har lagt særlig stor vekt på å til et strategisk samarbeid i Norden, som kan hjelpe EDB til videre vekst.

- Det er vanskelig å ha noen bestemt mening om dette. Men EDB har lagt vekt på at det har vært viktig for selskapet å få en strategisk partner i Norden, og ser da på IBM som den mest egnede partneren, sier analytiker Nils Molin i IDC.

Molin sier også at det kan ha vært et moment at IBM har den største server-virksomheten i Norden, og at EDB så en verdi å velge den største aktøren.

I meldingen fra EDB tidligere i dag står det følgende:

- Vi er opptatt av å finne rammer for et samarbeid på strategisk nivå som innebærer utvikling av fremtidsrettede og konkurransedyktige løsninger for både Telenor og EDB. IBM vil her være en god partner for oss. Samtidig er EDB som leverandør av outsourcingstjenester avhengig av å opprettholde kompetanse og muligheter for drift på ulike leverandørers teknologi. En avtale med IBM vil også ivareta dette, sier konsernsjef i EDB Endre Rangnes i EDB Business Partner.

"Dersom IBM ikke kommer til enighet med EDB og Telenor om de endelige vilkår, har selskapene mulighet til å inngå sluttforhandlinger med HP".

"EDB Business Partner og Telenor har besluttet å innlede sluttforhandlinger med IBM der

siktemålet er å inngå et omfattende strategisk samarbeid som blant annet innebærer at IBM blir partner for EDB og Telenor i selskapenes forestående teknologikonsolidering", heter det i meldingen.

"EDB og Telenor har etter en grundig prosess valgt å gå i sluttforhandlinger med én av de to gjenstående leverandørene som har vært IBM og HP. Bak valget av IBM ligger en samlet vurdering av status på de tre hovedområdene den endelige avtalen vil omfatte. Områdene er teknologisk styrke, økonomiske og finansielle vilkår samt rammer og forpliktelser i et nytt, strategisk samarbeid", heter det videre.

Til toppen