IBM fikk Norges største IT-kontrakt

IBM-sjef Morten Thorkildsen er den endelige vinneren av Norges-historiens største IT-handel.

Tre år etter at Telenor startet prosessen, er nå IBM Norge kåret som endelig vinner av landets hittil største IT-kontrakt. Kontrakten er inngått med EDB Business Partner etter at Telenor overlot all intern IT-drift til sitt halveide datterselskap.

Som en del av avtalen kjøper EDB også deler av IBMs driftsmiljøer i Norge. (Se artikkelen EDB kjøper deler av IBM Norge

"EDB og Telenor har samtidig inngått avtale om å konsentrere en større del av sine teknologikjøp hos IBM. EDB og Telenor forplikter seg til å kjøpe hardware, software og tjenester fra IBM for henholdsvis 1,7 milliarder og 300 millioner kroner i løpet av de neste fem år," skriver selskapet.

- Dette er den største serverkonsolideringen i Europa hittil, hevder kommunikasjonsdirektør Per Vassbotn i IBM Norge overfor digi.no.

Avtalene om teknologisamarbeid mellom EDB, Telenor og IBM har følgende hovedpunkter:

- EDB og Telenor velger IBM som partner i sin forestående teknologikonsolidering, der inntil 6.300 servere i EDB og nærmere 1.700 servere i Telenor er til vurdering. EDB og Telenor vil se de enkelte elementer ut fra lønnsomhetsbetraktninger i hvert enkelt tilfelle. I tillegg kommer etablering av en ny IT-arkitektur, fornyelse av inntil 15.000 PC-er og effektivisering av programvare. Avtalen forventes å gi betydelige kostnadsreduksjoner for så vel EDB som Telenor.

- Samlede kjøp på 1,7 milliarder kroner over fem år, er for EDB omtrent på dagens nivå, men betyr at vi samler en større andel kjøp hos IBM. Avtalene bidrar til å styrke vår konkurransekraft i det nordiske markedet. Gjennom å sikres tilgang til det siste og beste av teknologi, styrker vi grunnlaget for fortsatt vekst kombinert med god lønnsomhet`, sier konsernsjef Endre Rangnes i EDB.

- Telenor ser frem til det kommende samarbeidet med IBM og forventer solide effektiviseringsgevinster for både Telenor og EDB som resultat av dette, sier Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas. Lavere kostnader, ny IT-plattform og - teknologi, forsknings- og utviklingssamarbeid samt markedssamarbeid i Norden kommer i første rekke alle våre kunder til gode i form av nye og fremtidsrettede løsninger til konkurransedyktige priser, sier Baksaas.