IBM fjerner flaskehals for PC-servere

På et PartnerWorld-arrangement i USA vil IBM for første gang viser som løser en av de store flaksehalsene i dagens PC-servere. Teknologien utvider drastisk inn/ut-kapasiteten på maskinen.

På et PartnerWorld-arrangement i USA vil IBM for første gang viser som løser en av de store flaksehalsene i dagens PC-servere. Teknologien utvider drastisk inn/ut-kapasiteten på maskinen.

Summit er en arkitektur som IBM kunngjorde i 1998. Hensikten er å tilføre rimelige Intel-baserte prosessorer de samme mulighetene som stormaskiner eller avanserte servere med Risc-prosessorer har. Remote I/O er en av flere elementer som inngår i Summit.

- Summit skal være åpen for lisensiering fra andre leverandører, vi ønsker ingen gjentakelse av det som skjedde med PS/2 i sin tid, sier produktsjef for xSeries (Intel-servere) Svein Trulsrud i IBM Norge til digitoday.no. - Vi vil likevel få en konkurransefordel ved å være tidligere ute med Summit enn konkurrentene.

Remote I/O løser et viktig problem for Intel-servere. En PCI-buss tåler ikke utvidelser lenger enn rundt 445 centimeter. Derfor må Intel-servere legge I/O-adaptere inn i den samme boksen som prosessoren. Remote I/O øker rekkevidden til opptil åtte meter.

- På det pågående PartnerWorld-arrangementet i Atlanta, skal det demonstreres en fire prosessors maskin med den kommende Xeon-prosessoren og med Remote I/O. Det vil gi en kopling til en enhet med tolv PCI-X-sokler. Slike enheter vil kunne stables. Det vil gi langt større fleksibilitet enn i dag for å tilkople ulike inn/utdataenheter.

Trulsrud understreker at det dreier seg om en teknologidemonstrasjon. Han kan ikke gi datoer for når verken Remote I/O og PCI-X ville være tilgjengelige på markedet. PCI-X er en utvidelse av PCI som vil kunne kjøres i opptil 133 MHz, og la 64 biters adaptere skyfle data i opptil én gigabyte per sekund.

Et annet viktig element i Summit er den tidligere omtalte Scalability Port, en ny måte å kople sammen inntil fire grupper på fire Intel-prosessorer.

- Scalability Port gjør det mulig å få gevinster tilsvarende dem man har på NUMA-systemer, men til langt lavere pris, presiserer Trulsrud. - Du får ekte SMP [symmetrisk flerprosessering] innen hver gruppe på fire prosessorer. Mellom disse gruppene har du fortsatt delt hukommelse, men minnetilgangen er ikke uniform. I forhold til vanlig SMP oppnår man langt bedre skalering. Teknologien kan gjerne utvides til flere enn 16 prosessorer, men det har vi foreløpig ikke planer om å gjøre. Vi vil realisere den i både IA-32 og IA-64.

IBMs NUMA-arkitektur kan i dag skaleres opp til 64 prosessorer, og krever en egen Unix-variant som operativsystem. Summit er først og fremst beregnet på den kommende Windows XP.

- Summit-egenskapene er veldig avhengige av operativsystemet. Derfor foregår det et tett samarbeid med Microsoft for å få egenskapene inn i Windows. På egen hånd arbeider vi med en IA-64-variant av AIX, også kjent som Monterrey.

Til toppen