IBM flytter 4730 utviklerårsverk til Østen

IBM skal flytte opptil 4730 årsverk innen programvareutvikling til land som Kina og India.

IBM skal flytte opptil 4730 årsverk innen programvareutvikling til land som Kina og India.

Interne dokumenter som er lekket til Wall Street Journal gjør rede for en plan kalt "Global Sourcing" som ble lagt fram for ledere på mellomnivå i IBM tidlig i oktober. Planen forklarer hvordan man tenker å omstrukturere programvareavdelingen (Application Management Services Group) i IBM Global Services som omfatter over halvparten av IBMs 315.000 ansatte. Dette er utviklere som arbeider med å oppdatere og forbedre programvare som brukes i IBMs interne operasjoner.

Det viktigste tiltaket i planen er å si opp opptil 4730 utviklere i USA og i stedet ansette nye i land som India og Kina.

I løpet av første halvår 2004 vil om lag 950 utviklere i USA få beskjed om at det ikke lenger er bruk for dem, fordi jobbene skal overføres til utlandet. Tempoet for de øvrige er ikke fastsatt.

De første som skal gå, vil få beskjed innen utgangen av januar. Deres siste oppgave vil bli å bruke flere uker på å trene opp den som skal ta deres plass. Deretter får de 60 dager på seg til å finnes seg en ny jobb innen IBM.

IBM har ikke villet kommentere detaljene i planen. Selskapet sier at mesteparten av dets vekst i utviklingsland vil bygge på at man vinner nye kontrakter, og at tallet på nyansettelser i USA vil være minst like høyt i 2004 som i 2003.

Wall Street Journal viser til undersøkelser fra analyseselskapene Gartner og IDC som tyder på at IBMs plan er del av en trend. Gartner antar at hvert tiende årsverk innen amerikanske IT-serviceselskaper vil flyttes til utviklingsland i løpet av 2004, i likhet med hvert tjuende IT-årsverk i andre store selskaper. IDCs prognoser går ut på at innen 2007 vil 23 prosent av alle servicejobber innen IT være i utviklingsland, mot 5 prosent i dag.

Det internasjonale konsulentselskapet Accenture regner med å doble sin arbeidsstyrke i India fra 4300 i dag til 10.000 innen utgangen av 2004.

Amerikanerne som IBM skal erstatte betales gjerne mellom 75.000 og 100.000 dollar i året. Inderne som skal overta dem vil måtte nøye seg med opptil 20.000 dollar i året, selv med en mastergrad i informatikk, antar analytikere.

En tidligere IBM-sjef i India sier til avisa at IBM har 9000 ansatte i India og ser for seg å øke til 20.000 innen utgangen av 2005. Han mener IBMs besparelser er mindre enn lønnsforskjellen, siden flere utviklingsjobber i India vil kreve større investeringer i infrastruktur og kvalitetskontroll for å sikre at kundene i USA ikke får redusert tjenestenivå. Han anslår den samlede besparelsen per utviklerårsverk til rundt femti prosent.

Til toppen